این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت مالی

مالی رفتاری

مالی رفتاری

مالی رفتاری به کاربرد روانشناسی در مدیریت مالی‌ می‌پردازد و با بررسی رفتار‌ سرمایه‌گذاران تاثیرات این رفتارها را بر بازارهای مالی‌ مورد بررسی قرار می‌دهد.

پرسشنامه فساد مالی

پرسشنامه فساد مالی

دانلود پرسشنامه فساد مالی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

فساد مالی

فساد مالی

فساد مالی در اقتصاد یعنی به دست آوردن ثروت از راه‌های غیرشرعی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی خصوصی که جرم محسوب می‌شود.

پرسشنامه بلاک‌چین در حسابداری

پرسشنامه بلاک‌چین در حسابداری

دانلود پرسشنامه بلاک‌چین در حسابداری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت

حسابداری مبتنی بر بلاک‌چین

حسابداری مبتنی بر بلاک‌چین

حسابداری مبتنی بر بلاک‌چین بر بکارگیری این فناوری جهت کاهش جعل و خرابکاری و افزایش بهره‌وری بوسیله قراردادهای هوشمند تمرکز دارد.

پرسشنامه حسابداری خلاق

پرسشنامه حسابداری خلاق

دانلود پرسشنامه حسابداری خلاق دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

حسابداری خلاق

حسابداری خلاق

حسابداری خلاق (Creative-accounting) عملی برای تاثیرگذاری بر نسبت‌های مالی با استفاده از دانش حسابداری بدون نقض قوانین حسابداری است.

نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یک نسبت مالی است که با تقسیم سود حاصل به میزان هزینه و سرمایه پرداختی برآورد می‌شود و بسیار کلیدی است.

پرسشنامه تامین مالی جمعی

پرسشنامه تامین مالی جمعی

دانلود پرسشنامه تامین مالی جمعی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

تامین مالی جمعی

تامین مالی جمعی

تامین مالی جمعی (Crowdfunding) روشی است که در آن سرمایه موردنیاز برای تأمین مالی یک کسب و کار از پس‌اندازهای خرد گردآوری می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com