دسته: مدیریت مالی

پرسشنامه سیستم اطلاعات حسابداری

پرسشنامه سیستم اطلاعات حسابداری

دانلود پرسشنامه تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر سرمایه‌های فکری در بانک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص

پرسشنامه فرار مالیاتی

پرسشنامه فرار مالیاتی

دانلود پرسشنامه فرار مالیاتی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه هوش مالی

پرسشنامه هوش مالی

دانلود پرسشنامه هوش مالی همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه هوش مالی

هوش مالی

هوش مالی با شناسایی و دسته بندی مفاهیم مرتبط با تصمیمگیری مالی براساس دادههای اقتصادی و تجاری فرد را قادر میسازد تا بهترین عملکرد مالی را داشته باشد.

فرضیه بازار کارا

فرضیه بازار کارا

فرضیه بازار کارا به بازاری می‌گویند که در آن قیمت‌های اوراق بهادار نسبت به اطلاعات جدید تعدیل می‌گردند. دانلود مقاله آن در پایگاه پارس مدیر دردسترس می باشد.

بورس اوراق بهادار

تاریخچه بورس اوراق بهادار ایران

تاریخچه بورس اوراق بهادار ایران به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (۱۳۵۷-۱۳۴۶)، دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸)، دوره سوم (۱۳۸۳-۱۳۶۸) و دوره چهارم (از ۱۳۸۴ تاکنون).

بورس اوراق بهادار

تاریخچه بورس دنیا

تاریخچه بورس دنیا و اوراق بهادار در دنیا به قرن پانزدهم میلادی قابل ردیابی است. مقاله مربوطه هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

تاریخچه مدیریت مالی

تاریخچه مدیریت مالی

تاریخچه مدیریت مالی نشان می‌دهد در سال ۱۹۰۰ مدیریت مالى یک رشته علمى شد.مسئولیتهاى مدیریت مالى همواره شاهدتغییر بوده و درآینده نیز تغییرات بیشترى خواهد کرد.

آشنایی با مدیریت مالی

آشنایی با مدیریت مالی

آشنایی با مدیریت مالی و مقاله کامل آن، نوشته عبدالوهاب قاضی‌مرادی هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com