حسابداری خلاق

حسابداری خلاق (Creative-accounting) عملی برای تاثیرگذاری بر نسبت‌های مالی با استفاده از دانش حسابداری بدون نقض صریح قوانین حسابداری است. این پدیده به مدت چندین دهه توجه پژوهشگران را به ویژه در بخش مالی به دلیل تأثیرات آن بر کیفیت گزارشگری مالی به خود جلب کرد.

اگرچه رویه‌های متعددی توسط پژوهشگران و متخصصان برای تعیین هرگونه دستکاری در گزارش‌گری مالی ایجاد شد، روش حسابداری خلاقانه همچنان رواج دارد که منجر به گزارشگری مالی با کیفیت پایین می‌شود. مطالعه حاضر نقش شفافیت و افشا را با توجه به افزایش تأثیر عوامل تعیین کننده حسابداری خلاقانه و کیفیت گزارشگری مالی در زمینه سازمان‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف از این پژوهش شناخت اصول و مبانی حسابداری خلاق است.

تعریف و مفهوم حسباداری خلاق

حسابداری خلاق  حسابداری خلاق برای نشان دادن وضعیت مالی آن گونه که مدیریت شرکت می‌خواهد انجام می‌شود. ذینفعان از آنچه مدیریت می‌خواهد آنها را درک کنند مطلع می‌شوند. این عمل امکان می‌دهد تا اطلاعات مالی از شکل صحیح و دقیق آن دستکاری شود. حسابدار خلاق از قوانین موجود سوء استفاده می‌کند یا در موارد متعددی یک یا چند قانون را نادیده می‌گیرد.

پژوهشگران در یک زمان پیشنهاد کردند که همه شرکت‌ها در کشور برای سودآوری دستکاری می‌کنند. طلاعات منتشر شده بر اساس دفاتر حسابداری است که به طور ملایم یا شدید دستکاری شده اند. نویسندگان ادعا می‌کنند که ارقامی که هر دو سال یک بار برای سرمایه‌گذاران افشا می‌شوند، برای محافظت در برابر مجرمان دستکاری می‌شوند. محققان نشان می‌دهند که «این بزرگترین حقه از زمان اسب تروا است. در واقع، این فریب کاملا سلیقه‌ای است. کاملا مشروع است. این حسابداری خلاق است».

از سوی دیگر، گزارشگری مالی داده‌های موثق و دقیق را به‌موقع ارائه می‌کند، که این مورد مورد نیاز ذینفعان برای تصمیم‌گیری مربوط به عملیات کارآمد سازمان است. هدف اولیه گزارش‌های مالی ارائه داده‌های مالی به کاربران برای آگاهی بهتر و به‌روزرسانی مستمر وضعیت مالی سازمان است.

اصول حسابداری خلاق

خط مشی دبیرخانه فعلی برخی از انتخاب‌ها را در رابطه با شیوه‌های حسابداری و قضاوت‌های عینی مورد نیاز برای تعریف استراتژی‌های اندازه‌گیری، معیارهای شناسایی، و در برخی موارد، خصوصیات بدنه‌های حسابداری ارائه می‌کند. تحقیقات در منابع قبلی به شناسایی مشکل تحقیق حاضر کمک می‌کند. این کار اطلاعاتی در مورد کاستی‌های گزارشگری مالی در بخش بانکداری ارائه کرده است، در حالی که مطالعات متعدد گزارش کرده اند که حسابداری خلاق به نشان دادن سطوح گزارشگری مالی کمک می‌کند.

رویه‌های حسابداری رایج درجه خاصی از آزادی را در مورد استفاده از رویه‌های حسابداری اجازه می‌دهد. قضاوت حرفه‌ای برای تشریح قوانین شناسایی، تکنیک‌های اندازه گیری و توصیف بدنه حسابداری استفاده می‌شود. در حین انجام چنین انتخاب هایی، مدیران ممکن است به عمد اطلاعات با اهمیت را پنهان کنند یا ارقام حسابداری را به اشتباه ارائه دهند تا موقعیت مالی جذابی را ارائه دهند.

ممکن است سودها برای افزایش جذابیت بیشتر از آنچه هستند یا برای کاهش بدهی مالیاتی کمتر گزارش شوند. ادعا شده است که حسابداران از دانش دامنه برای دستکاری اطلاعات مالی و گزارشگری برای کسب و کارها استفاده می‌کنند که از آن به عنوان حسابداری خلاق یاد می‌شود.

حقیقات قبلی نشان می‌دهد که حسابداری خلاق دارای چهار عامل اساسی است:

  • مسائل اخلاقی
  • کیفیت افشا
  • کنترل داخلی
  • ساختار مالکیت.

بنابراین، این مطالعه به ارزیابی حسابداری خلاق با تعیین میزان استقرار حسابداری خلاق ویژه مدیریت مالی سازمان‌ها می‌پردازد. سازمان‌های تجاری برای ساختار مالی یک کشور حیاتی هستند. برای نمونه بانک‌ها سپرده‌های داخلی در سراسر کشور را تسهیل می‌کنند و دسترسی به صندوق برای سرمایه‌گذاری را از طریق اوراق بهادار یا مسیرهای وام تسهیل می‌کنند.

عوامل موثر بر حسابداری خلاق

حسابداری خلاق با شفافیت و افشا همبستگی مثبت و معناداری دارد. شفافیت و افشا به عنوان چارچوبی است که برای هدایت و تنظیم سازمان‌های تجاری استفاده می‌شو. شفافیت و افشای مسئولیت‌ها و حقوق ذی‌نفعان سازمانی را مشخص می‌کند و پایه و اساس حقوق چند ذینفع از جمله اعضای هیئت مدیره و مدیران را می‌گذارد. افزون بر این، آنها قوانین و مقررات تصمیم گیری شرکتی را تعریف می‌کنند.

چارچوب شفافیت و افشا برای هدایت و تنظیم مشاغل استفاده می‌شود. در مقابل، حسابداری خلاق به دستکاری شاخص‌های مالی از شکل مناسب و دقیق آن‌ها به شکل دیگری است که مزیتی نامناسب برای برخی از ذینفعان ایجاد می‌کند. حسابداری خلاق از قوانین برای مزیت‌های ناروا سوء استفاده می‌کند یا آنها را نقض می‌کند.

مدیران اجرایی بر حسابرسی، حسابداری و گزارش مالی شرکت نظارت می‌کنند. بنابراین، آنها در جلوگیری از حسابداری خلاق موثر هستند. علاوه بر این، بحث‌ها نشان می‌دهد که حاکمیت شرکتی ناکافی با پاداش‌های غیرمنطقی بالا برای مدیرانی که انگیزه زیادی برای انجام رفتارهای دستکاری دارند، مرتبط است.

ذینفعان متعددی به دلیل حسابداری خلاق تحت تأثیر نامطلوب قرار می‌گیرند. ذی‌نفعان می‌توانند مشتریان، اعتباردهندگان، تامین کنندگان، سرمایه گذاران سهام، تنظیم کننده‌ها و غیره باشند. این شیوه از حسابداری بر عملکرد مالی بسیار تاثیرگذار است هر چند نوآوری و خلاقیت در حسابداری کمتر مورد بررسی قرار دارد. بنابراین باید عوامل موثر بر نوآوری و خلاقیت در اصول مدیریت مالی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد تا شکاف پژوهشی رفع شود.

پایان سخن

در مجموع، یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که میزان تأثیر عوامل تعیین‌کننده حسابداری خلاق با جنبه‌های شفافیت و افشا مرتبط است. این به نوبه خود به طور مستقیم بر کیفیت شیوه‌های گزارشگری مالی در سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد، در حالی که استفاده متعادل از این جنبه‌ها می‌تواند دانش تشخیصی و تعاملی را حفظ کند. بنابراین، سطح تمرین خلاق ممکن است از یک بخش به بخش دیگر متفاوت باشد. برای سنجش این مقوله بهتر است پرسشنامه حسابداری خلاق را دانلود کنید.

این واقعیت الهام بخش مطالعه حاضر شد تا یک کاربرد مثلثی از نظریه‌های نمایندگی، نئونهادی و مالکیت را برای توضیح همبستگی بین متغیر مطالعه و تعدیل کننده، همانطور که در چارچوب مفهومی طراحی شده، اتخاذ کند. نتایج شواهدی همزمان از انعطاف پذیری عوامل تعیین کننده حسابداری خلاق با پیامدهای قابل توجهی برای رابطه بین شفافیت و افشا و کیفیت گزارشگری مالی ارائه کرد.

علاوه بر این، یافته‌های به‌دست‌آمده به‌شدت بر تأثیر قابل‌توجه تعدیل‌کننده در افزایش تصمیم‌گیری خلاقانه و همچنین قدرت و کیفیت گزارش‌دهی مالی تأکید کرد. این طرح به عوامل مختلفی مانند عوامل تعیین‌کننده عملکرد حسابداری خلاق و تغییرات حاکمیت شرکتی مرتبط است. این عوامل ممکن است با توجه به فرصت‌ها یا تهدیدهای محیطی معاصر متفاوت باشد. در نهایت، تحقیقات بیشتر می‌تواند با مناقشات ارزش گذاری بازار برای توضیح و پرداختن به بحث جاری همراه باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله