این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت استراتژیک

مجموعه مقاله‌های آموزشی مدیریت استراتژیک برای دسترسی به چشم‌اندازها و ماموریت‌های سازمان از طریق برنامه‌ریزی استراتژیک و خط‌مشی‌گذاری سازمانی

تحلیل SOAR

تحلیل SOAR

تحلیل SOAR ابزاری برای برنامه‌ریزی استراتژیک است که می‌تواند برای کمک به سازمان در ایجاد و اجرای استراتژی خود مورد استفاده قرار گیرد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com