پشتیبانی پارس‌مدیر

نام: پشتیبانی پارس‌مدیر

پست الکترونیک: parsmodir@gmail.com

تاریخ عضویت: 2018-09-19 08:49:57

صفحه پروفایل: https://parsmodir.com/author/master

بیوگرافی: من آرش حبیبی هستم. سالها تحصیل و تجربه به عنوان مدرس دانشگاه و موسسات آموزشی مختلف سبب گردید تا از نزدیک دشوار‌ی‌ها و مشکلات آموزش را در جوامع علمی و آکادمیک تجربه نمایم. به همین منظور با طراحی سایت پارس مدیر کوشش کرده‌ام تا گامی در جهت رفع این محدودیت ها بردارم.