دسته: مدیریت شهری

پایگاه مقاله و دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت شهری همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر در زمینه مدیریت شهری ارائه شده است. رشته مدیریت شهری به عنوان گرایشی از مهندسی شهرسازی در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می‌شود ، در حال حاضر این رشته در دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه فردوسی مشهد ارائه می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com