این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

پرسشنامه ارتباطات سازمانی

پرسشنامه ارتباطات سازمانی

دانلود پرسشنامه ارتباطات سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

همدلی سازمانی

همدلی سازمانی

همدلی سازمانی یاEmpathy تمایل کارکنان برای شناخت مسائل و مشکلات همکاران در محیط کاری و کوشش برای رفع یا کاهش مشکلات روحی یا کاری آنان است.

محیط فیزیکی سازمان

محیط فیزیکی کار

محیط فیزیکی کار به ساختمان، اتاق‌ها، دکوراسیون، تجهیزات، ابزار و نحوه چیدمان آنها در محل کاری کارکنان یک سازمان گفته می‌شود.

پرسشنامه سازماندهی

پرسشنامه سازماندهی

دانلود پرسشنامه سازماندهی کاپتین دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

نظریه انتشار نوآوری

نظریه انتشار نوآوری

نظریه انتشار نوآوری Diffusion of innovations در جستجوی توضیحی برای چگونگی، چرایی و چیستی نرخ پذیرش ایده‌ها و فناوری‌های جدید و نوآورانه است.

استعاره‌های سازمانی

استعاره‌های سازمانی

استعاره‌های سازمانی موضوعات و پدیده‌های پیچیده سازمان را به وسیله تاکید کردن بر نکات کلیدی آنها ساده و قابل درک می‌سازند. استعاره‌ها از انچه ذهن ما بدان اشناست برای شناختن آنچه ذهن کمتر به آن آشنایی دارد استفاده می‌کنند.

مدیریت زنان

مدیریت زنان

مدیریت زنان در معنی عام به حضور بانوان در مناصب مدیریتی و در معنی خاص بر سازوکارهای تسهیل حضور آنها در پست‌های بالای هرم سازمانی اشاره دارد.

اعتیاد به کار

اعتیاد به کار

اعتیاد به کار (Workaholism) یک وضعیت و حالت روحی است که فرد نمی‌تواند خود را از کار رهایی داده و مدام این رفتار را تکرار می‌کند.

پرسشنامه استراتژی نوآوری

پرسشنامه استراتژی نوآوری

دانلود پرسشنامه استراژی نوآوری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

جهت‌گیری استراتژیک

جهت‌گیری استراتژیک

جهت‌گیری استراتژیک Strategic orientation تعیین و تشخیص مسیری است که کسب‌وکار می‌خواهد در آینده طی کند و از اهمیتی راهبردی برخوردار است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com