این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

رهبری معنوی

رهبری معنوی

رهبری معنوی ایجاد انگیزه‌ای درونی و الهام‌بخش در کارکنان مبتنی بر ارزش‌های محوری سازمان است که به اثربخشی و کارایی بیشتر منجر می‌شود.

رهبری زهرآگین

رهبری زهرآگین

رهبری زهرآگین ترکیبی از نگرش‌ها، انگیزه‌ها و رفتارهای خودخواهانه رهبران سازمانی است که اثر معکوس بر عمکلرد افراد و سازمان دارد.

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه Research and Development فعالیت‌های نوآروانه سازمان در زمینه توسعه محصولات جدید، خدمات جدید یا بهبود وضعیت موجود می‌باشد.

انعطاف‌پذیری استراتژیک

انعطاف‌پذیری استراتژیک

انعطاف‌پذیری استراتژیک Strategic flexibility میزان توانایی سازمان در شناسایی تغییرات مهمو آنی محیطی و سرعت تطبیق با تغییرات است.

تصویر سازمانی

تصویر سازمانی (سیما و چهره شرکت)

تصویر سازمانی Organizational Image نگاه و برداشت افراد پیرامون سازمان است که طرز تلقی و رفتارهای آنها را در ارتباط با سازمان شکل می‌دهد.

پرسشنامه صداقت سازمانی

پرسشنامه صداقت سازمانی

دانلود فایل ورد پرسشنامه صداقت سازمانی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد شامل یازده گویه با طیف لیکرت پنج درجه همراه شرح و تفسیر

پرسشنامه نوآوری باز

پرسشنامه نوآوری باز

دانلود پرسشنامه نوآوری باز همراه با روایی و پایایی و منبع استاندارد دارای نه سازه اصلی بعلاوه پاورپوینت، ادبیات پژوهش و مبانی نظری فارسی

نوآوری باز

نوآوری باز

نوآوری باز Open innovation به معنای خلق و اشاعه ایده در درون و برون سازمان و پذیرش ایده‌های جدید در سراسر صنعت و کسب‌وکار است.

پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری سازمانی حرفه‌ای با هدف افزایش رفاه اجتماعی از طریق توسعه فعالیت‌های نوآروانه شرکت‌های کارآفرین و دانش‌محور است.

شرکت دانش‌بنیان

شرکت دانش‌بنیان

شرکت دانش‌بنیان، شرکتی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت در راستای توسعه اقتصاد دانش‌محور در حوزه فناوری­‌های برتر تشکیل می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com