این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش

پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش دارای روایی، پایایی، منبع استانداد، شیوه تفسیر و تعریف مفهومی و عملیاتی شامل ۶۱ گویه طیف لیکرت پنج درجه

تصمیم‌گیری سازمانی

تصمیم‌گیری سازمانی

تصمیم‌گیری سازمانی فرایندی نظام‌مند و یکپارچه برای شناسایی مسائل سازمانی و ارائه راه‌حل‌های بالقوه و انتخاب بهترین راه‌حل می‌باشد.

سطوح سازمان

سطوح سازمان

طبقه‌بندی سطوح سازمانی پارسونز برای همه سازمان‌ها سه سطح نهادی، مدیریتی و فنی در نظر می‌گیرد. این نظریه جایگاه مهمی در تئوری‌های مدیریت دارد.

شادمانی در محیط کار

شادمانی در محیط کار

شادمانی در محیط کار HAW به عنوان احساس خشنودی و رضایت درونی نیروی انسانی سازمان در زمان فعالیت‌های کاری تعریف می‌شود و بسیار حیاتی است. 

شایسته‌سالاری

شایسته‌سالاری سازمانی

شایسته‌سالاری معنای انتساب افراد در مشاغل مرتبط با تحصیلات و تجربه کاری به‌گونه‌ای است که توانمندی انجام آن کار را بیشتر از دیگران دارا باشند.

چرخه حیات سازمان

چرخه حیات سازمان

چرخه حیات سازمان Organizational life cycle نشان‌دهنده مراحل مختلف و توالی این مراحل در طی زمان است که هر سازمانی از بدو پیدایش طی می‌کند.

رهبری اخلاقی

رهبری اخلاقی

رهبری اخلاقی Ethical leadership سبکی است که براساس عمل به هنجارهای درست و اجتناب از رفتارهای نادرست برای هدایت کارکنان استفاده می‌شود.

هوش دیجیتال سازمانی

هوش دیجیتال سازمانی

هوش دیجیتال سازمانی به عنوان توانمندی سازمان در پایش، فهم، ارزیابی، اجرا و بکارگیری صحیح فناوری‌های دیجیتالی تعریف می‌شود.

پرسشنامه بلوغ سازمانی

پرسشنامه بلوغ سازمانی

دانلود پرسشنامه بلوغ سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی، شیوه تفسیر و نمره‌گذاری با طیف لیکرت

پرسشنامه شایستگی مدیران

پرسشنامه شایستگی مدیران

دانلود پرسشنامه شایستگی مدیران دارای روایی و پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر به صورت فرم کوتاه و فرم بلند

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com