این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

انواع نسل‌ها در محیط کار

انواع نسل‌ها در محیط کار

انواع نسل‌ها در محیط کار سازمان‌های امروزی شامل نسل X، Y و Z است که ادراه آنها ویژگی‌های مدیریتی خاص خود را می‌طلبد.

نوآوری مشارکتی

نوآوری مشارکتی

نوآوری مشارکتی (Collaborative innovation) فرآیند تسهیم دانش، مهارت، تجربه و منابع کارکنان جهت ایجاد یا بهبود راهکاری نو و تازه است.

اوباشگری سازمانی

اوباشگری سازمانی

اوباشگری سازمانی (Mobbing) نوعی از بدرفتاری سازمانی است که در آن فعالیت‌های اوباشگرانه برخی افراد موجب پیامدهای مخرب فردی و سازمانی می‌شود.

دنیای پرآشوب

دنیای پرآشوب (VUCA)

دنیای پرآشوب (VUCA) جهانی سرشار از نوسان، عدم قطعیت، پیچیدگی و ابهام که واقعیت محیط سازمان در هزاره سوم است.

ایمنی محیط کار

ایمنی محیط کار

ایمنی محیط کار مجموعه‌ای از اقدامات و استراتژی‌هایی گفته می‌شود که برای حفظ سلامت و تامین امنیت شغلی کارکنان در سازمان در نظر گرفته می‌شود.

بهداشت شغلی

بهداشت شغلی

بهداشت شغلی علمی است که هدف آن پیشگیری از بیماری‌های ناشی از کار است و به ارتقای سطح سلامت افراد شاغل در سازمان کمک می‌کند.

پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش

پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

اثربخشی مدیریت دانش

اثربخشی مدیریت دانش

اثربخشی مدیریت دانش مفهومی است که نشان می‌دهد یک سازمان تا چه میزان به اهداف موردنظر در حوزه دانش‌آفرینی دست پیدا کرده است.

پرسشنامه رهبری مسئولانه

پرسشنامه رهبری مسئولانه

دانلود پرسشنامه رهبری مسئولانه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

رهبری مسئولانه

رهبری مسئولانه

رهبری مسئولانه (Responsible Leadership) به ارتباطات مبتنی بر اخلاق می‌پردازد که در فرآیندهای اجتماعی در تعامل رهبر-پیرو تاثیر می‌گذارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com