این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

پرسشنامه بدبینی سازمانی

پرسشنامه بدبینی سازمانی

دانلود پرسشنامه بدبینی سازمانی از طریق فناوری اطلاعات دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ۱۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه تاثیر فرهنگ بر عملکرد

پرسشنامه تاثیر فرهنگ بر عملکرد

دانلود پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ۳۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه مدیریت زمان

پرسشنامه مدیریت زمان

دانلود پرسشنامه مدیریت زمان دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ۱۴ گویه طیف لیکرت ۵ درجه با هدف بررسی مدیریت زمان

مقیاس خودکارآمدی شوارتزر و اورشلیم

مقیاس خودکارآمدی شوارتزر و اورشلیم

دانلود مقیاس خودکارآمدی شوارتزر و اورشلیم و پرسشنامه سنجش سطح خودکارآمدی با ۱۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد

پرسشنامه منابع انسانی استراتژیک

پرسشنامه منابع انسانی استراتژیک

دانلود پرسشنامه منابع انسانی استراتژیک دارای ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه و ابعاد آموزش، پاداش، ارزیابی عملکرد،  استخدام و مشارکت.

بهسازی منابع انسانی

پرسشنامه بهسازی منابع انسانی

دانلود پرسشنامه بهسازی نیروی انسانی دارای ابعاد انگیزش، رضایت شغلی، خلاقیت، گرایش به آموزش، مسئولیت پذیری، دستکاری آمار، رقابت ناسالم، ترک خدمت و ۳۰ گویه

پرسشنامه ویژگی‌های شغلی

پرسشنامه ویژگی‌های شغلی

پرسشنامه ویژگی‌های شغلی هاکمن و اولدهام دارای پنج بعد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف

دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف دارای ابعاد نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، آداب اجتماعی، ادب و تواضع، روحیه همکاری، محافظت از منابع سازمان

پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو

دانلود پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو از سیلورا، مارتین یوسن و داهل همراه با روایی و پایایی با ابعاد پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت­های اجتماعی و آگاهی اجتماعی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com