این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

رهبری نوآورانه

رهبری نوآورانه

رهبری نوآورانه Innovation leadership فلسفه و الگویی است که انواع سبک‌های رهبری را برای افزایش خلاقیت و نوآوری کارکنان باهم ادغام می‌کند.

مهارت‌های مدیریت

مهارت‌های مدیریت

مهارت‌های مدیریت به توانمندی‌های مدیران در حوزه ادراکی، انسانی و فنی اشاره دارد. این مهارت‌ها با توجه به سطوح مختلف مدیران متفاوت است.

اکوسیستم نوآوری

اکوسیستم نوآوری

اکوسیستم نوآوری innovation ecosystem به شبکه‌ای متعامل و آزاد از روابط شرکت‌ها و سایر بازیگران جهت خلق، توسعه و اشاعه نوآوری، اشاره دارد.

شرکت هولدینگ

شرکت هولدینگ Holding

شرکت هولدینگ Holding شرکتی است که بخش بزرگی از سهام قابل دادوستد دیگر شرکت‌ها را در اختیار دارد و برای ثبت باید از سازمان بورس مجوز بگیرد.

فضیلت سازمانی

فضیلت سازمانی

فضیلت سازمانی Organizational virtuousness به رفتار ارتقاء یافته و متعالی سازمان در سطح فردی و گروهی اشاره دارد که باعث تعالی سازمانی می‌شود.

جنبش روابط انسانی

جنبش روابط انسانی

جنبش روابط انسانی Human relations movement اشاره به تحقیقات توسعه سازمانی دارد که رفتار افراد در گروه‌های کاری را بررسی می‌کرده‌اند.

مقاومت در برابر تغییر

مقاومت در برابر تغییر

مقاومت در برابر تغییر Change Resistance فعالیت‌های آشکار و پنهان کارکنان و گروه‌های کار نسبت به تغییرات برنامه‌ریزی شده سازمانی است.

روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی صنعتی

روانشناسی صنعتی و سازمانی organizational psychology الگویی جهت بهبود شرایط فیزیکی و ذهنی کارمندان از طریق پیاده‌سازی اصول روانشناسی است.

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی OBM

مدیریت رفتار سازمانی Organizational Behavior مطالعه رفتار انسان در محیط‌های سازمانی، ارتباط میان رفتار انسان و سازمان و خود سازمان است.

کارایی سازمانی

کارایی سازمانی

کارایی سازمانی Efficiency توانایی انچام فعالیت‌ها و اهداف سازمانی با صرف کمترین میزان زمان، هزینه و منابع مادی و انسانی تعریف می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com