این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

ارتباطات سازمانی

ارتباطات سازمانی

ارتباطات سازمانی Organizational communication به عنوان کانال‌ها و شیوه‌های ارتباطی که بین کارکنان در یک سازمان تعریف می‌شود.

پرسشنامه انضباط سازمانی

پرسشنامه انضباط سازمانی

دانلود فایل ورد پرسشنامه انضباط سازمانی کورنلیوس براساس ابعاد فردی، مدیریتی و تیمی دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

انضباط سازمانی

انضباط سازمانی

انضباط سازمانی Organizational Discipline رعایت اصول، قواعد و مقرراتی است که رفتارهای صحیح را جهت تامین منافع سازمان حاکم می‌سازد.

اثربخشی سازمانی

اثربخشی سازمانی

اثربخشی سازمانی Organizational effectiveness مفهومی است که نشان می‌دهد یک سازمان تا چه میزان به اهداف موردنظر دست پیدا کرده است.

نمودار حالت و جریان

نمودار حالت و جریان

جریان و حالت نام متغیرهایی هستند که در سیستم وجود دارند و در رسم نمودار حالت و جریان استفاده می‌شود تا نمودار علی-معلولی را تکمیل کنند.

مرز بسته

مرز بسته

مرز بسته Closed boundary اشاره به محدوده‌ای دارد که متغیرهای یک مساله پویا را از متغیرهای غیرمرتبط به صورتی روشن جدا می‌کند.

محیط سازمان

محیط سازمان

محیط سازمان Organizational environment مجموعه نیروها و نهادهایی است که آن را احاطه کرده و بر عملکرد، فعالیت‌ها و منابع آن اثر می‌گذارند.

بانکداری شرکتی

پرسشنامه بانکداری شرکتی

فایل ورد پرسشنامه بانکداری شرکتی شامل ۱۶ گویه با طیف لیکرت پنج دارای روایی و پایایی همراه با منبع شناسی استاندارد و معتبر فارسی

بانکداری شرکتی

بانکداری شرکتی

بانکداری شرکتی Corporate banking به جنبه‌ای از عملیات بانکی اشاره دارد که در تعامل با مشتریان شرکت‌های کوچک، متوسط یا بزرگ صورت می‌گیرد.

نمودار علت و معلولی

نمودار علت و معلولی

نمودارهای علت و معلولی (Causal Loop Diagrams) ابزاری مهم برای نشان دادن ساختار بازخوردی سیستم‌­ها در تفکر سیستمی و پویایی سامانه‌ها است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com