این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

بانکداری شرکتی

پرسشنامه بانکداری شرکتی

فایل ورد پرسشنامه بانکداری شرکتی شامل ۱۶ گویه با طیف لیکرت پنج دارای روایی و پایایی همراه با منبع شناسی استاندارد و معتبر فارسی

بانکداری شرکتی

بانکداری شرکتی

بانکداری شرکتی Corporate banking به جنبه‌ای از عملیات بانکی اشاره دارد که در تعامل با مشتریان شرکت‌های کوچک، متوسط یا بزرگ صورت می‌گیرد.

نمودار علت و معلولی

نمودار علت و معلولی

نمودارهای علت و معلولی (Causal Loop Diagrams) ابزاری مهم برای نشان دادن ساختار بازخوردی سیستم‌­ها در تفکر سیستمی و پویایی سامانه‌ها است.

نظریه سیستم‌ها

نظریه سیستم‌ها

نظریه سیستم‌ها Systems theory دانش میان‌رشته‌ای است که کوشش می‌کند به تشریح عملکرد سازمان در قالب یک کل متشکل از اجزا بپردازد.

تعهد سازمانی کارکنان

تعهد سازمانی کارکنان

تعهد سازمانی کارکنان Organizational commitment رویکردی روانی در اعضای سازمان پیرامون میزان وابستگی درونی آنها به شغل و سازمان متبوع می‌باشد.

اندازه سازمان

اندازه سازمان

اندازه سازمان Organizational size براساس تعداد کارکنان سازمان در یک موقعیت جغرافیایی مشخص تعریف می‌شود. این تعریف شامل همه سازمان‌ها است.

ارزش های محوری

ارزش های محوری سازمان

ارزش های محوری Core Values باورها و ادراکات درونی یک سازمان پیرامون درستی و نادرستی امور است که در تصمیم‌گیری استراتژیک سازمان نقشی کلیدی دارد.

شایستگی‌های محوری

شایستگی‌های محوری

شایستگی‌های محوری Core competencies یا قابلیت‌های کلیدی، منابع و قابلیت‌هایی است که مزایای استراتژیک یک کسب‌وکار را شکل می‌دهد.

بهره‌وری سازمانی

بهره‌وری سازمانی

بهره‌وری سازمانی Productivity در مدیریت به معنای تحقق هدف‌های سازمان و تولید حداکثر کالاها و خدمت ها با مصرف حدقل منابع انسانی و مادی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com