دسته: ویدیو

ویدیو آموزشی برنامه ها و نرم افزارهای تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع پارس مدیر

ویدیوی آموزش تحلیل عاملی اکتشافی

  ویدیوی آموزش تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار SPSS ویدیوی آموزش تحلیل عاملی اکتشافی برای دانلود که به زبان ساده براساس کتاب آموزش کاربردی لیزرل نوشته آرش حبیبی و مریم عدن ور تهیه شده است. با مشاهده این ویدیو یک بار برای همیشه تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار SPSS را خواهید آموخت.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com