دسته: ویدیوی آموزشی مدیریت

ویدیو آموزشی برنامه ها و نرم افزارهای تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع پارس مدیر

ویدیوی آموزش بلایندفولدینگ

بلایندفولدینگ

ویدیوی آموزش بلایندفولدینگ در نرم افزار Smart PLS برای محاسبه شاخص q2 یا شاخص استون-گیزر برای بررسی میزان برازش درونی مدل حداقل مجذوزات جزیی

ویدیوی آموزش تحلیل عاملی اکتشافی

  ویدیوی آموزش تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار SPSS ویدیوی آموزش تحلیل عاملی اکتشافی برای دانلود که به زبان ساده براساس کتاب آموزش کاربردی لیزرل نوشته آرش حبیبی و مریم عدن ور تهیه شده است. با مشاهده این ویدیو یک بار برای همیشه تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار SPSS را خواهید آموخت.

تبدیل فایل اسکن به ورد

تبدیل فایل اسکن به ورد

تبدیل فایل اسکن به متن و تبدیل متن موجود در تصاویر به ورد: با استفاده از نرم افزار تبدیل فایل اسکن به ورد فایل اسکن را به متن تبدیل کنید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com