این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: ویدیوی آموزشی مدیریت

ویدیو آموزشی برنامه ها و نرم افزارهای تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع پارس مدیر

ویدیوی روش ترکیبی ANP-DEAMTEL

ویدیوی روش ترکیبی ANP-DEAMTEL

ویدیوی روش ترکیبی ANP-DEAMTEL : در این ویدیوی آموزشی کاربرد تکنیک دیمتل در حل مسائل به روش ترکیبی فرایند تحلیل شبکه DANP آموزش داده شده است.

وارد کردن داده به SPSS

وارد کردن داده به SPSS

ویدیوی آموزشی وارد کردن داده به SPSS : در این ویدیوی آموزشی فرا خواهید گرفت چگونه داده‌های گردآوری شده با پرسشنامه را به نرم‌افزار اس پی اس اس وارد کنید.

ویدیوی گسترش عملکرد کیفیت

ویدیوی گسترش عملکرد کیفیت QFD

ویدیوی گسترش عملکرد کیفیت QFD : آموزش کامل خانه‌های کیفیـت و ترسیم ماتریس ارتباطات نیازمندی‌های مشتریان و الزامات فنی محصول به زبان فارسی در محیط اکسل

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com