گسترش کارکرد کیفی QFD

ویدیوی آموزش گسترش کارکرد کیفی QFD

فایل فلش ویدیوی گسترش کارکرد کیفی QFD

با استفاده از فایل فلش زیر مفهوم QFD به صورتی روشن بیان شده است.

تنظیم: پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر، میترا گلریز

در صورتیکه فایل ویدیو اجرا نشد از مرورگر کروم استفاده کنید.

خانه کیفیت یا HOQ اولین ماتریس از تابع کنترل کیفیت یا QFD‌ است. همه رویکردهای مختلف QFD با خانه کیفیت شروع می‌شوند. بسیاری از دانشجویان مدیریت نیز به همین تحلیل خانه کیفیت اکتفا می کنند. خانه کیفیت دارای یک سقف و چند اتاق است. خانه کیفیت ابزاری برای ترجمه نیازهای مشتریان به الزامات فنی تولید محصول است. ورودی خانه کیفیت نیازهای مشتریان و اوزان مربوط به نیازهای مشتریان است. خروجی خانه کیفیت نیز وزن نهایی الزامات فنی است. این خانه دارای یک سقف است که نشان دهنده همبستگی میان الزامات فنی است. خانه کیفیت اتاق‌های مختلفی مانند اتاق رقابت نیز دارد و اتاق های دیگری نیز به پان اضافه می‌شود. ویدیوی آموزشی خانه کیفیت برای درک مفاهیم مربوط به HOQ می تواند مفید باشد.
پک آموزشی کامل تکنیک گسترش کارکرد کیفی QFD

کتاب آموزش کامل تکنیک QFD به فارسی به صورت PDF در ۲۰۰ صفحه

نمونه فصل سوم تکنیک QFD و کاربرد آن همراه با مدل کانو و AHP بصورت فایل ورد

نمونه فصل چهارم تکنیک QFD و کاربرد آن همراه با مدل کانو و AHP بصورت فایل ورد

فایل آموزش مدل کانو بصورت فارسی به صورت PDF در ده صفحه