پشتیبانی پارس‌مدیر

نام: پشتیبانی پارس‌مدیر

پست الکترونیک: qualitative.analysiss@gmail.com

تاریخ عضویت: 2018-10-03 15:29:01

صفحه پروفایل: https://parsmodir.com/author/mona

بیوگرافی: گروه پژوهشی و پشتیبانی سایت پارس مدیر با کوشش شبانه روزی به دنبال تولید محتوای علمی و آموزشی برای پژوهشگران مدیریت و مهندسی صنایع هستند. ما همیشه برای دستیابی به اهداف متعالی علمی و پشتیبانی از پژوهشگران آماده هستیم.