این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت دولتی

پرسشنامه حکمرانی شبکه‌ای

پرسشنامه حکمرانی شبکه‌ای

دانلود پرسشنامه حکمرانی شبکه‌ای دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

حکمرانی شبکه‌ای

حکمرانی شبکه‌ای

حکمرانی شبکه‌ای نوعی از روابط بین سازمانی است که بر هماهنگی بین بنگاهی مبتنی بر سیستم اجتماعی ارگانیک یا غیررسمی تاکید دارد.

برنامه‌های توسعه

برنامه‌های توسعه

برنامه‌های توسعه از جمله اسناد بالادستی هستند که در دوران پهلوی با هدف شکوفایی اقتصادی کشور آغاز شد و پس از انقلاب نیز ادامه یافت.

پرسشنامه دولت هوشمند

پرسشنامه دولت هوشمند

دانلود پرسشنامه دولت هوشمند دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

دولت هوشمند

دولت هوشمند

دولت هوشمند (Smart Government) استفاده از فناوری و نوآوری برای تسهیل و حمایت از تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی پیشرفته در نهادهای حاکم است.

پرسشنامه حکمرانی هوشمند

پرسشنامه حکمرانی هوشمند

دانلود پرسشنامه حکمرانی هوشمند دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

حکمرانی هوشمند

حکمرانی هوشمند

حکمرانی هوشمند (Smart Governance) بکارگیری فناوری و نوآوری برای تسهیل و پشتیبانی از تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی پیشرفته توسط دولت‌مردان است.

پرسشنامه خط‌مشی‌گذاری

پرسشنامه خط‌مشی‌گذاری

دانلود پرسشنامه خط‌مشی‌گذاری (سیاست‌گذاری) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی ابلاغ شد.

اسناد بالادستی

اسناد بالادستی

اسناد بالادستی مجموعه قوانین و دستورالعمل‌های لازم الاجرایی هستند که برای اطمینان از همسویی برنامه‌ها با هدف‌های کلی کشور تدوین شده‌اند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com