انواع مطالعه مروری

انواع مطالعه مروری اشاره به روش‌های نظام‌مند و علمی دارد که برای بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطالعات مروری استفاده می‌شوند. در مطالعات گوناگون و در نگارش یک مقاله مروری از روش‌های متنوعی استفاده می‌شود. با این وجود همه این مطالعات هویت مستقلی ندارند و فاقد چارچوب پژوهشی منحصربه‌فرد هستند.

مورگان و بوت (۲۰۰۹) در یک پژوهش گسترده به شناسایی شیوه‌های گوناگون مرور سیستماتیک پرداختند. آنها در مطالعه خود ۱۴ شیوه گوناگون برای مطالعات مروری شناسایی کردند که در این نوشتار به تشریح هریک از آنها پرداخته می‌شود.

مدخلی بر انواع مطالعه مروری

گردآوری پژوهش‌ها، خلاص شدن از شر اضافه‌گویی‌ها و خلاصه کردن بهترین چیزهایی که باقی مانده است، جوهر علم بررسی سیستماتیک را در بر می‌گیرد. با این وجود، اگرچه نیاز به ترکیب شواهد پژوهشی بیش از دو قرن است که تشخیص داده شده است، تا قرن بیستم بود که محققان شروع به توسعه روش‌های صریح برای این نوع پژوهش کردند.

ایده زیربنایی انواع مطالعه مروری آن است که با گردآوری، تلخیص و جمع‌بندی مطالعات پیرامون یک پدیده محوری، به درکی جدید دست پیدا کرد. هدف آن است تا با جمع‌بندی دستاوردهای پژوهشگران دیگر در نهایت یک چارچوب نظری یا مدل مفهومی تازه ارائه نمود.

در گذشته مطالعات بسیاری به شیوه مروری انجام می‌گرفت. این روند همچنان نیز ادامه دارد و البته تفاوت‌هایی با مطالعات پیشین خود دارد. نکته بسیار مهم اما انواع رویکردهایی است که پژوهشگران در مطالعات مروری استفاده می‌کنند. به‌نظر می‌رسد وحدت رویه و روش‌شناسی روشنی برای این منظور وجود ندارد. این نقطه تاریک بحث است که باید آن را روشن و شفاف نمود.

انواع مطالعه مروری

مورگان و بوت (۲۰۰۹) در بررسی انوع مطالعه موردی چهارده شیوه را شناسایی کردند:

 • بررسی انتقادی (Critical review)
 • مرور ادبیات (Literature review)
 • نقشه سیستماتیک (Systematic map)
 • فراتحلیل (Meta-analysis)
 • بررسی روایت (Narrative review)
 • بررسی سیستماتیک کیفی (Qualitative systematic review)
 • بررسی سریع (Rapid review)
 • بررسی محدوده (Scoping review)
 • بررسی پیشرفته (State-of-the-art review)
 • مرور سیستماتیک (Systematic review)
 • جستجو و بررسی سیستماتیک (Systematic search and review)
 • بررسی نظام‌مند شده (Systematized review)
 • بررسی چتری (Umbrella review)

این شیوه‌ها در بسیاری موارد مشابه هم هستند و گام‌های مشابهی را طی می‌کنند. برخی از آنها نیز قواعد دقیق و روشنی ندارند با این وجود در مقاله‌های گوناگون مورد استناد قرار گرفته‌اند. در ادامه این مطالعه کوشش می‌شود انواع مطالعه مروری براساس شیوه، مزایا و معایب آن تشریح شود.

بررسی انتقادی (Critical review)

هدف بررسی انتقادی آن است که نویسنده به طور گسترده در مورد ادبیات تحقیق کرده و کیفیت آن را ارزیابی انتقادی کرده است. این فراتر از توصیف صرف مقالات شناسایی شده است و شامل درجه‌ای از تحلیل و نوآوری مفهومی است. یک بررسی انتقادی موثر مطالب را از منابع مختلف ارائه، تجزیه و تحلیل و ترکیب می‌کند. محصول آن شاید به آسانی آن را شناسایی کند – معمولاً در یک فرضیه یا مدل ظاهر می‌شود، نه یک پاسخ. مدل حاصل ممکن است ترکیبی از مدل‌ها یا مکاتب فکری موجود باشد یا ممکن است تفسیری کاملاً جدید از داده‌های موجود باشد.

نقاط قوت درک شده مؤلفه «بحرانی» این نوع بررسی، کلید ارزش آن است. در شرایط عادی، نوآوری مفهومی از طریق یک فرآیند تکامل یا افزایش توسعه می‌یابد، و هر نسخه متوالی به نسخه‌های قبلی خود اضافه می‌کند. یک بررسی انتقادی فرصتی را برای “در نظر گرفتن سهام” و ارزیابی آنچه از بدنه قبلی کار ارزشمند است، فراهم می‌کند. همچنین ممکن است سعی کند مکاتب فکری رقیب را حل کند. به این ترتیب، ممکن است یک “سکوی پرتاب” برای مرحله جدیدی از توسعه مفهومی و “آزمایش” بعدی فراهم کند.

نقاط ضعف درک شده بررسی‌های انتقادی معمولاً سیستماتیک بودن سایر رویکردهای ساختارمندتر را به ادبیات نشان نمی‌دهند. در حالی که تلاش برای شناسایی تمام ادبیات موجود در مورد موضوع مورد بررسی ارزش قابل توجهی دارد، هیچ الزام رسمی برای ارائه روش‌های جستجو، ترکیب و تجزیه و تحلیل صریح وجود ندارد. تاکید بر سهم مفهومی هر آیتم از ادبیات گنجانده شده است، نه بر ارزیابی کیفیت رسمی. در حالی که چنین مروری به جمع‌آوری ادبیات در مورد یک موضوع کمک می‌کند، عناصر تفسیری لزوماً ذهنی هستند و محصول حاصل، نقطه شروعی برای ارزیابی بیشتر است، نه یک نقطه پایانی به خودی خود.

مرور ادبیات (Literature review)

به طور کلی، مرور ادبیات شامل فرآیندی برای شناسایی مواد برای گنجاندن بالقوه است. خواه نیاز به جستجوی رسمی ادبیات داشته باشد یا نه. برای انتخاب مواد گنجانده شده، برای ترکیب آنها به صورت متنی، جدولی یا گرافیکی و برای تجزیه و تحلیل سهم یا ارزش آنها. مقالات مروری می‌توانند طیف گسترده‌ای از موضوعات را در سطوح مختلف کامل و جامع بر اساس تحلیل‌های ادبیات که ممکن است شامل یافته‌های پژوهشی باشد، پوشش دهند. این لزوماً توصیف بسیار گسترده‌ای است که تعمیم آن را دشوار می‌کند. با این حال، ویژگی‌های مشترک این است که مرور ادبیات، ادبیات منتشر شده را مرور می‌کند، به این معنی که مواد شامل درجاتی از ماندگاری دارند و احتمالاً تحت یک فرآیند بررسی همتا قرار گرفته‌اند.

نقاط قوت درک شده روش بررسی ادبیات به دنبال شناسایی آنچه قبلاً انجام شده است، امکان تثبیت، ایجاد بر روی کار قبلی، جمع‌بندی، اجتناب از تکرار و شناسایی حذفیات یا شکاف‌ها را فراهم می‌کند.

نقاط ضعف درک شده بررسی ادبیات فاقد قصد صریح برای به حداکثر رساندن دامنه یا تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده است. بنابراین، هر نتیجه‌ای که ممکن است به آن برسند، ممکن است به دلیل احتمال حذف، شاید سهوا، بخش‌های مهمی از ادبیات یا با زیر سؤال بردن اعتبار اظهارات بیان شده، در معرض سوگیری باشد. علاوه بر این، نویسندگان فقط می‌توانند ادبیاتی را انتخاب کنند که از جهان بینی آنها حمایت می‌کند و به یک فرضیه ترجیحی اعتبار بی موردی می‌دهد.

نقشه سیستماتیک (Systematic map)

به این روش گاهی، نقشه‌برداری مروری (Mapping review) نیز گویند. این نوع مرور توسط مرکز اطلاعات و هماهنگی اطلاعات سیاست و عمل (EPPI-Centre)، مؤسسه آموزش، لندن، برای ترسیم و طبقه‌بندی ادبیات موجود در مورد یک موضوع خاص، توسعه و اصلاح شده است . ادبیات تحقیق که از آن می‌توان بررسی‌های بیشتر و/یا تحقیقات اولیه را سفارش داد. بررسی‌های نقشه برداری را می‌توان از بررسی‌های محدوده بندی متمایز کرد (به زیر مراجعه کنید) زیرا نتیجه بعدی ممکن است شامل کار بازبینی بیشتر یا تحقیقات اولیه باشد و این نتیجه از قبل مشخص نیست.

نقاط قوت درک شده بررسی‌های نقشه‌برداری، زمینه‌سازی بررسی‌های سیستماتیک عمیق ادبیات را در ادبیات گسترده‌تر و شناسایی شکاف‌ها در پایه شواهد را امکان‌پذیر می‌سازد. آنها ابزار ارزشمندی برای ارائه ابزاری صریح و شفاف به سیاستگذاران، دست اندرکاران و پژوهشگران برای شناسایی سیاست‌های محدودتر و سوالات بررسی مرتبط با عمل هستند. نقشه‌های سیستماتیک ممکن است مطالعات را به روش‌های دیگری از جمله بر اساس دیدگاه نظری، گروه جمعیت یا محیطی که مطالعات در آن انجام شده است، مشخص کند.

نقاط ضعف درک شده بررسی‌های نقشه‌برداری لزوماً محدود به زمان هستند و فاقد ترکیب و تحلیل رویکردهای در نظر گرفته‌تر هستند. مطالعات ممکن است در یک سطح توصیفی گسترده توصیف شوند و بنابراین تصویر را بیش از حد ساده می‌کنند یا تنوع قابل توجهی (ناهمگونی) بین مطالعات و یافته‌های آنها را – بسته به درجه ویژگی فرآیند کدگذاری – پنهان می‌کنند. بررسی‌های نقشه برداری معمولا شامل فرآیند ارزیابی کیفیت نمی شود. توصیف مطالعات فقط بر اساس طراحی مطالعه.

فراتحلیل (Meta-analysis)

فراتحلیل (متاآنالیز) روشی است که از نظر آماری نتایج مطالعات کمی را برای ارائه اثر دقیق‌تری از نتایج ترکیب می‌کند. اگرچه بسیاری از مرورهای سیستماتیک نتایج خود را بدون ترکیب آماری داده‌ها به این روش ارائه می‌کنند، یک مرور سیستماتیک خوب برای یک متاآنالیز ادبیات ضروری است. برای اینکه یک متاآنالیز معتبر باشد، مستلزم این است که همه مطالعات وارد شده به اندازه کافی مشابه باشند. این شامل ویژگی هایی مانند جمعیت مورد مطالعه، مداخله مورد بررسی و مقایسه در حال انجام است. مهمتر از همه، این مستلزم آن است که همان اندازه گیری یا نتیجه به همان روش در فواصل زمانی یکسان اندازه گیری شود.

نقاط قوت درک شده از خاستگاه اولیه خود در علوم اجتماعی، متاآنالیز محبوبیت زیادی پیدا کرده است، در درجه اول به دلیل امکان انجام مطالعات فردی، که به خودی خود برای تأثیرگذاری بر روی عمل کافی نیست و آنها را در یک پایگاه شواهد ترکیبی جذب می‌کند. مطالعات کوچک یا غیرقطعی که فاقد اهمیت آماری هستند، می‌توانند به تصویر بزرگ‌تر کمک کنند. علاوه بر این، چنین مجموعه‌هایی برای تصمیم‌گیرندگان زمان کارآمد هستند، به ویژه زمانی که با زمان صرف شده برای بررسی مطالعات پراکنده فردی مقایسه می‌شوند.

نقاط ضعف درک شده منتقدان متاآنالیز در مورد نامناسب بودن ترکیب «سیب و پرتقال» بحث می‌کنند، یعنی مطالعاتی که به اندازه کافی مشابه نیستند. در حالی که چنین اتهاماتی همچنان ادامه دارد، باید اذعان کرد که این انتقاد فی نفسه به فراتحلیل نیست، بلکه استفاده نابجا از متاآنالیز است. با این وجود، یک واقعیت اساسی باقی می‌ماند – یک متاآنالیز نمی تواند بهتر از آن چیزی باشد که مطالعات شامل آن اجازه می‌دهد.

بررسی روایت (Narrative review)

روایت‌پژوهی و تحلیل روایت نیز یکی دیگر از انواع مطالعه مروری است. به‌طور کلی، مرور روش‌های ترکیبی می‌تواند به هر ترکیبی از روش‌ها اشاره کند که حداقل یکی از مؤلفه‌های آن یک مرور ادبیات (معمولاً سیستماتیک) باشد. برای مثال ممکن است شامل یک بررسی سیستماتیک همراه با مصاحبه یا مشاوره با سهامداران باشد. در چارچوب خاص این مقاله، اغلب به گردآوری یک بررسی اثربخشی کمی و یک بررسی کیفی در مورد نگرش به مداخله یا در مورد مسائل اجرایی اشاره دارد.

نقاط قوت درک شده مشاهده می‌شود که مرور روش‌های ترکیبی بر روی نقاط ضعف مربوط به بررسی سیستماتیک اثربخشی «آنچه کار می‌کند» و رویکردهای مبتنی بر نظریه‌های جایگزین، سرمایه‌گذاری می‌کند. برای سیاست گذاران جذابیت رسیدن به درک جامع تری از یک مداخله یا شرایط خاص قانع کننده است. با این حال، این بستگی به این دارد که تیم بررسی بتواند ارزش افزوده رویکرد ترکیبی را نشان دهد و همچنین برای مقابله با چالش ارائه یک شرکت بازبینی بزرگتر در همان چارچوب زمانی تصمیم گیری معنادار، مجهز باشد. بر خلاف مرور روش‌های منفرد، مانند بسیاری از بررسی‌های موجود در این گونه‌شناسی، مرور روش‌های ترکیبی نیز تصویر بالقوه کامل‌تری از چشم‌انداز تحقیق در یک حوزه موضوعی خاص ارائه می‌دهد.

نقاط ضعف درک شده بررسی‌های روش‌های ترکیبی ممکن است چالش‌های روش‌شناختی ارزیابی و ترکیب تحقیقات کمی و کیفی را با دشواری افزوده ادغام محصولات حاصل ترکیب کند. در حال حاضر هیچ اتفاق نظری در مورد نقطه‌ای که اجزای کمی و کیفی باید ادغام شوند وجود ندارد.

بررسی اجمالی (Overview)

شرح: مرور کلی یک اصطلاح عمومی است که برای «هر گونه خلاصه‌ای از ادبیات [پزشکی]» ۳۷ استفاده می‌شود که سعی در بررسی ادبیات و توصیف ویژگی‌های آن دارد. به این ترتیب، می‌توان از آن برای انواع مختلف مرور ادبیات، با درجات مختلف سیستماتیک استفاده کرد. در روزهای اولیه مرورهای سیستماتیک، اصطلاح “نمای کلی” مترادف با “بررسی سیستماتیک” برای توصیف آن رویکرد خاص استفاده می‌شد. در نتیجه، ارزش این اصطلاح در یک نوع شناسی قابل بحث است، با وجود این واقعیت که هدف کلی که توسط این اصطلاح منتقل می‌شود همچنان برای خوانندگان جذابیت قابل توجهی دارد.

نقاط قوت درک شده مرورهای اجمالی می‌توانند خلاصه‌ای گسترده و اغلب جامع از یک حوزه موضوعی ارائه دهند و به این ترتیب، برای کسانی که برای اولین بار به یک موضوع می‌آیند، ارزش دارند.

نقاط ضعف درک شده همانطور که در بالا ذکر شد، اصطلاح “نمای کلی” اغلب به عنوان یک کلمه غیرتمایز برای بررسی با دقت و کیفیت متفاوت استفاده می‌شود. به همین دلیل، همکاری کاکرین انتخاب کرده است که «نمای کلی سیستماتیک» را که به عنوان مترادف «بازبینی سیستماتیک» استفاده می‌شود (به پایین نگاه کنید)، از سایر انواع مرور کلی که معمولاً فاقد هر دو روش سیستماتیک و گزارش صریح هستند، متمایز می‌کند.

بررسی سیستماتیک کیفی (Qualitative systematic review)

شرح: مرور سیستماتیک کیفی روشی برای ادغام یا مقایسه یافته‌های مطالعات کیفی است. دانش انباشته شده از این فرآیند ممکن است به توسعه یک نظریه جدید، یک “روایت” فراگیر، یک تعمیم گسترده تر یا یک “ترجمه تفسیری” منجر شود. به دنبال «موضوعات» یا «ساختارهایی» است که در مطالعات کیفی فردی یا در سراسر آن قرار دارند. هدف … به معنای «افزودن مطالعات با هم»، مانند یک متاآنالیز، تجمیع کننده نیست. برعکس، در گسترش درک یک پدیده خاص تفسیری است.

نقاط قوت درک شده بررسی‌های سیستماتیک کیفی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد: برای کشف موانع و تسهیل‌کننده‌های ارائه و جذب خدمات. برای کاوش در دیدگاه‌های کاربر؛ بررسی ادراکات نقش‌های جدید، از منظر کسانی که نقش‌ها را پر می‌کنند یا کسانی که دارنده پست با آنها تعامل دارد. اولویت بندی خدمات را در جایی که شواهد در مورد اثربخشی مبهم است و ترجیحات و نگرش‌ها به عوامل تعیین کننده تبدیل می‌شوند، اطلاع رسانی می‌کند.

نقاط ضعف درک شده روش‌های بررسی سیستماتیک کیفی هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند و بحث‌های قابل‌توجهی در مورد زمان مناسب بودن روش‌ها یا رویکردهای خاص وجود دارد. به عنوان مثال، نظرات در مورد اینکه آیا استراتژی‌های جستجوی جامع مورد نیاز است، شناسایی تا حد امکان مطالعات کیفی مرتبط، یا اینکه آیا آنچه که به دنبال آن است، تفسیری جامع از یک پدیده است، متفاوت است.

بررسی سریع (Rapid review)

شرح: روش‌های بازبینی سریع، که در ابتدا توسط برخی به عنوان امتیازی ناخواسته برای نیاز به تصمیم‌های مبتنی بر شواهد در چارچوب زمانی سیاست‌گذار تلقی می‌شود، اخیراً در قالب ارزیابی‌های سریع شواهد مشروعیت یافته است. این روش اکنون توسط وب‌سایت تحقیقات اجتماعی دولت به‌عنوان وسیله‌ای برای ارائه «ارزیابی آنچه قبلاً در مورد یک موضوع خط‌مشی یا عملی شناخته شده است، با استفاده از روش‌های مرور سیستماتیک برای جستجو و ارزیابی انتقادی تحقیقات موجود» پیشنهاد شده است.

نقاط قوت درک شده بررسی‌های سریع و ارزیابی‌های سریع شواهد به دنبال «سریع اما نه کثیف» هستند: «هدف آن‌ها این است که روش دقیق و صریح باشند و در نتیجه سیستماتیک باشند، اما با محدود کردن جنبه‌های خاصی از فرآیند بررسی سیستماتیک، به وسعت یا عمق فرآیند امتیاز می‌دهند». . ۴۵ روش شناسی چندین تکنیک مشروع را شناسایی می‌کند که ممکن است برای کوتاه کردن مقیاس زمانی مورد استفاده قرار گیرند.

نقاط ضعف درک شده کاهش مدت زمان فرآیند بررسی، خطر ایجاد سوگیری را به همراه دارد. این برای هر فرآیند بررسی صادق است، اما این خطر زمانی که اقدامات به سرعت پیگیری شود یا حتی کنار گذاشته شود، تشدید می‌شود. محدود کردن زمان صرف شده برای جستجو ممکن است منجر به سوگیری انتشار شود، محدود کردن ارزیابی یا ارزیابی کیفیت ممکن است تاکید نامتناسبی بر تحقیقات با کیفیت ضعیف‌تر داشته باشد، در حالی که عدم توجه به ترکیب ممکن است ناسازگاری‌ها یا تناقض‌ها را نادیده بگیرد.

بررسی محدوده (Scoping review)

شرح: این نوع مرور یک ارزیابی اولیه از اندازه و دامنه بالقوه ادبیات تحقیق در دسترس را ارائه می‌دهد. هدف آن شناسایی ماهیت و میزان شواهد تحقیق (معمولاً شامل تحقیقات در حال انجام) است.

نقاط قوت درک شده بررسی‌های محدوده می‌تواند به سیاست گذاران اطلاع دهد که آیا یک بازنگری کامل سیستماتیک لازم است یا خیر. آنها چندین ویژگی از بررسی سیستماتیک در تلاش برای سیستماتیک، شفاف و قابل تکرار دارند.

نقاط ضعف درک شده بررسی‌های محدوده‌بندی معمولاً نمی‌توانند به تنهایی به عنوان یک خروجی نهایی در نظر گرفته شوند، در درجه اول به این دلیل که محدودیت در سخت‌گیری و محدودیت در مدت زمان آنها به این معنی است که آنها پتانسیل سوگیری را دارند. به ویژه، آنها معمولاً شامل فرآیند ارزیابی کیفیت نیستند. بنابراین این خطر وجود دارد که از وجود مطالعات به جای کیفیت ذاتی آنها به عنوان مبنایی برای نتیجه گیری استفاده شود. در نتیجه، از یافته‌های آنها نمی توان برای توصیه سیاست/عمل استفاده کرد.

بررسی پیشرفته (State-of-the-art review)

بررسی‌های پیشرفته به طور خاص توسط یادداشت‌های دامنه پایگاه داده MeSH برای مدخل‌های زیر بررسی، ادبیات به عنوان موضوع ۳۳ و بررسی [نوع انتشار] ذکر شده است. به این ترتیب، آنها نشان دهنده یک نوع فرعی از عمومی تر «بررسی ادبیات» هستند. آنها به شرح زیر مشخص می‌شوند: “بررسی‌های پیشرفته تمایل دارند به موضوعات جاری بیشتری بپردازند” در مقابل رویکردهای ترکیبی گذشته نگر و فعلی “بررسی ادبیات””. بررسی ممکن است دیدگاه‌های جدیدی را در مورد یک موضوع ارائه دهد یا حوزه‌ای را که نیاز به تحقیق بیشتر دارد برجسته کند.

نقاط قوت درک شده بررسی‌های پیشرفته برای کسانی که تازه وارد یک منطقه شده اند یا برای کسانی که به دنبال شناسایی فرصت‌های بالقوه برای تحقیقات معاصر هستند ارزش قابل توجهی دارد. به جای خواندن چندین مقاله که پیشرفت‌های خاص را توصیف می‌کنند، خواننده می‌تواند کمیت و ویژگی‌های اصلی یک موضوع را از یک مقاله مروری دریافت کند.

نقاط ضعف درک شده محدودیت‌های بررسی پیشرفته در هر روش «مقطعی» بررسی یک میدان مشترک است. چنین روش هایی محدود به زمان هستند و ممکن است تصویر کلی توسعه یک رشته را مخدوش کنند. به عنوان مثال، اگر موضوعی در گذشته به طور گسترده توسط تحقیقات پوشش داده شده است، اما به طور موقت به «فراموشی» رفته است، اهمیت آن ممکن است کمتر نشان داده شود، زیرا خارج از افق زمانی توافق شده تحت پوشش وضعیت قرار دارد. مقاله نقد و بررسی هنر از طرف دیگر، یک متخصص موضوع ممکن است به سادگی دیدگاهی خاص و شخصی در مورد اولویت‌های فعلی و آینده ارائه دهد.

مرور سیستماتیک (Systematic review)

شناخته شده ترین نوع مرور، یک مرور سیستماتیک به دنبال جستجو، ارزیابی و ترکیب شواهد تحقیقاتی منظم است، که اغلب به دستورالعمل‌های انجام یک مرور ارائه شده توسط Cochrane Collaboration یا مرکز NHS برای بررسی و انتشار پایبند است. در گزارش روشهای خود شفاف است تا دیگران را در تکرار فرآیند تسهیل کند.

نقاط قوت درک شده مرورهای سیستماتیک به دنبال گردآوری تمام دانش شناخته شده در یک زمینه موضوعی هستند. در سال‌های اخیر، با تأسیس سازمان‌هایی مانند همکاری کمپبل و گروه روش‌های کیفی کاکرین، تغییر قابل‌توجهی به سمت گنجاندن طیف وسیع‌تری از طرح‌های مطالعاتی شامل مطالعات کمی، کیفی و ترکیبی صورت گرفته است.

نقاط ضعف درک شده محدود کردن مطالعات برای گنجاندن به یک طرح مطالعه منفرد مانند کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده، همانطور که در سال‌های اولیه همکاری کاکرین انجام شد، می‌تواند کاربرد این روش را به ارائه بینش‌هایی درباره اثربخشی به جای جستجوی پاسخ برای سؤالات جستجوی پیچیده‌تر محدود کند. به عنوان مثال، چرا یک مداخله خاص موثر است.

جستجو و بررسی سیستماتیک (Systematic search and review)

چنین بررسی، نقاط قوت یک بررسی انتقادی را با فرآیند جستجوی جامع ترکیب می‌کند. به طور معمول، این نوع بررسی به سؤالات گسترده‌ای می‌پردازد و نتیجه «بهترین ترکیب شواهد» است.

نقاط قوت درک شده دامنه وسیع این نوع مرور به این معنی است که اغلب به جای تمرکز بر یک طرح مطالعه ترجیحی، چندین نوع مطالعه را در بر می‌گیرد. بنابراین، آن‌ها می‌توانند تصویری بسیار کامل‌تر از شیوع تحقیق در مورد یک موضوع را نسبت به مرور سیستماتیک محدود به کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده ارائه کنند. قرار دادن ادبیات حاصل در معرض بررسی یا نقد انتقادی، هرچند غیررسمی و بدون استفاده از ابزار استاندارد یا چک لیست، یک جزء ارزیابی مفید را فراهم می‌کند. با این حال، این پیش‌فرض را پیش‌فرض می‌گیرد که همه مقاله‌های گنجانده شده بر اساس معیارهای اساسی یکسان ارزیابی و ارزش‌گذاری شوند، واقعیتی که معمولاً نمی‌توان آن را از روش‌های بررسی تعیین کرد.

نقاط ضعف درک شده در حالی که فرآیند جستجوی اولیه ممکن است الزامات دقیق یک بررسی سیستماتیک را برآورده کند، بررسی انتقادی بعدی ممکن است مستعد برخی از محدودیت‌های مرور سنتی باشد. بدون معیارهای شمول و حذف صریح و فرآیند سنتز به وضوح تعریف شده، نتیجه ممکن است یک انتخاب ذهنی از تحقیق برای حمایت از یک خط استدلال خاص باشد.

بررسی نظام‌مند شده (Systematized review)

شرح. بررسی‌های سیستماتیک تلاش می‌کنند یک یا چند عنصر از فرآیند بررسی سیستماتیک را شامل شوند، در حالی که از ادعای اینکه خروجی حاصل یک بررسی سیستماتیک است، کوتاهی می‌کنند. آنها ممکن است خود را در پرانتز به عنوان یک بررسی «سیستماتیک» معرفی کنند. مرورهای سیستماتیک معمولاً به عنوان یک تکلیف دانشجوی کارشناسی ارشد انجام می‌شود، زیرا آنها قادر به استفاده از منابع مورد نیاز برای یک بررسی کامل سیستماتیک (مانند دو داور) نیستند.

نقاط قوت درک شده به طور معمول، مرحله جستجو دارای آسان‌ترین عناصر سیستماتیک است که می‌توان آن را شناسایی کرد و نویسنده ممکن است جستجوی جامع انجام دهد، اما چیزی بیش از صرف فهرست‌نویسی مطالعات شامل انجام نمی‌دهد. برعکس، نویسنده ممکن است فقط یک یا چند پایگاه داده را جستجو کند و سپس همه نتایج بازیابی شده را به روشی سیستماتیک کدنویسی و تجزیه و تحلیل کند.

نقاط ضعف درک شده برای چنین بررسی هایی، ارزیابی کیفیت و ترکیب ممکن است کمتر قابل شناسایی باشد. این بدان معنی است که این فرآیندها توصیف نشده اند، با استفاده از مجموعه کوچکی از مقالات واجد شرایط مدل شده اند یا به طور کامل گم شده اند. در حالی که تلاش برای نظام مندی باید مورد استقبال قرار گیرد، چنین بررسی هایی نسبت به آنهایی که به شدت به دستورالعمل‌های انجام بررسی‌های سیستماتیک پایبند هستند، احتمال سوگیری بیشتری دارند.

بررسی چتری (Umbrella review)

شرح. نیاز به بررسی چتر ابتدا به عنوان یک نتیجه از فعالیت‌های همکاری کاکرین شناسایی شد. با این حال، از آنجایی که بررسی‌های سیستماتیک فراوان‌تر می‌شوند، پتانسیل استفاده بیشتر از این بررسی‌های فراگیر به عنوان مکانیزمی برای جمع‌آوری یافته‌های چندین بررسی که به سؤالات خاص می‌پردازند، وجود دارد. این به طور خاص به مروری اشاره می‌کند که «تجمیع شواهد از چندین بررسی کاکرین در یک سند قابل دسترس و قابل استفاده است».

نقاط قوت درک شده بررسی‌های چتری در ابتدا به‌عنوان یک «طراحی دوستانه» برای کتابخانه کاکرین در نظر گرفته شد و به خواننده اجازه می‌دهد مروری سریع (و فهرستی جامع) از بررسی‌های مرتبط با تصمیم مورد نظر داشته باشد. به طور کلی، آنها پاسخی و راه حلی بالقوه برای معضلات دائمی هستند که بازبینان در رابطه با “تقویت” در مقابل “تقسیم” با آن روبرو هستند، یعنی اینکه آیا نیازهای یک زمینه یا منطقه خاص به بهترین وجه توسط یک بررسی گسترده که مداخلات متعدد را در بر می‌گیرد، مورد توجه قرار می‌گیرد. هزینه جزئیات و ویژگی از دست رفته یا با بررسی‌های متوالی متمرکز که به مقایسه‌های خاص با خطر تکه تکه شدن تصویر کلی می‌پردازد.

نقاط ضعف درک شده ضعف اصلی یک بررسی چتر، ضعف لجستیکی است. برای اینکه یک بررسی چتری واقعاً مفید باشد، نیاز به پیش‌وجود بررسی‌های جزئی محدودتر دارد. به این ترتیب، در حال حاضر برای بسیاری از حوزه‌های عمل کتابخانه‌ای و اطلاعاتی امکان پذیر نیست. با این حال، این پتانسیل همچنان باقی است.

بحث پیرامون انواع مطالعه مروری

سه رویکرد اصلی هنگام بررسی انواع مطالعه مروری شناسایی شد.

رویکرد نخست، تکیه بر برچسب‌ها و اصطلاحات استفاده شده توسط خود نویسندگان است. این روش بسیار ساده و صریح است اما قابلیت اتکای کمتری دارد. تنوع قابل توجه در استفاده از اصطلاحات، با همپوشانی و دشواری در تمایز بین انواع بررسی، چنین رویکردی را غیرممکن می‌کند.

رویکرد دو، بر ورودی‌ها، به‌ویژه زمان صرف شده برای تکمیل هر نوع بررسی تمرکز دارد. باز هم، این در توسعه نوع شناسی ارائه شده در این مقاله مناسب تلقی نشد. زیرا زمان صرف شده برای بررسی به عوامل متعددی فراتر از نوع بررسی بستگی دارد. اینها شامل منابع موجود، کمیت و کیفیت ادبیات، و تخصص یا تجربه داوران است، اما منحصر به آنها نیست.

رویکرد سه، بر خلاف روش‌شناسی مبتنی بر ورودی‌ها، تمرکز بر فرآیندهای ملموس مورد نیاز در تکمیل یک بررسی، یعنی جستجو، ارزیابی، ترکیب و تجزیه و تحلیل است که در چارچوب SALSA گنجانده شده‌اند. این رویکرد نه بر اصطلاحات و نه بر ورودی‌ها متکی است، بلکه به شیوه‌ای مطابق با اصول عملکرد مبتنی بر شواهد، ماهیت و وسعت فرآیندهای بررسی را همانطور که در شرح روش تجسم یافته است، در نظر می‌گیرد.

نقد انواع مطالعه مروری

عوامل گوناگونی منجر به رشد تعداد بررسی‌های موردی و انواع مطالعه مروری می‌شود.

نخست آگاهی کلی بیشتری از تکنیک عمومی و مزایای بالقوه آن در ارائه ترکیبی از ادبیات در یک منطقه خاص، احتمالاً با هدف اطلاع‌رسانی به عملکرد محلی، وجود دارد.

دو دیگر آنکه؛ فراخوان‌ها به طور فزاینده‌ای در سطح ملی و بین المللی برای توسعه پایگاه شواهد LIS، هم از نظر تحقیقات اولیه/اصلی و هم از نظر تحقیقات ثانویه/ترکیبی در قالب بررسی، انجام می‌شود.

سه؛ به رسمیت شناختن فزاینده‌ای وجود دارد که در نظر گرفتن سیستماتیک تحقیقات منتشر شده قبلی ممکن است روش مؤثرتری برای هدف‌یابی سرمایه‌ها نسبت به انجام تحقیقات اولیه بیشتر باشد.

نوع شناسی ارائه شده در این مقاله، مبنایی صریح را برای کسانی که در بررسی‌های راه اندازی، و کسانی که در تحویل به چنین کمیسیون هایی دخیل هستند، فراهم می‌کند تا به درک روشنی از آنچه درخواست می‌شود و منابعی که برای برآورده کردن مشخصات مورد نیاز است، دست یابند.

پایان سخن پیرامون انواع مطالعه مروری

پژوهشگری که می‌خواهد مطالعه خود را به روش مروری تهیه کند با تنوع قابل توجهی از انواع مطالعه مروری مواجه می‌شود. در حالی که هنگام تلاش برای توصیف جنبه‌های اصلی تنوع، ریسک کلیشه‌سازی یا ساده‌سازی بیش از حد آسان است، در این برهه از زمان، هرگونه تلاش برای گونه‌شناسی لزوماً توصیفی است.

تنها تعداد معدودی از انواع مطالعه مروری دارای روش‌های تجویز شده و صریح هستند. از سوی دیگر بسیاری از برچسب‌های مورد استفاده از انحراف متقابل برخوردار نیستند. به جای تعاریف بازبینی شناخته شده بین المللی، گونه شناسی گزارش شده در اینجا اذعان می‌کند که فقدان ویژگی‌های متمایز منحصر به فرد برای رایج ترین انواع مرور وجود دارد، در حالی که بر وجود برخی ویژگی‌های مشترک تأکید می‌شود.

در این مطالعه کوشش شد تا انواع مطالعه مروری تشریح شود و مزایا و معایت آنها نیز بیان شود. به‌نظر می‌رسد روش مرور سیستماتیک بهترین روش برای انجام یک مطالعه مروری باشد. این روش گام‌های روشنی دارد و برای همین مورد اقبال پژوهشگران قرار دارد.

منبع

Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. Health information & libraries journal, 26(2), 91-108.

4.5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله