مقاله مروری

یک مقاله مروری (Review article) مقاله‌ای است که به گردآوری و تلخیص مطالعات موجود می‌پردازد. یک مقاله مروری به گردآوری، دسته‌بندی و بازنمایی پیشینه پژوهش و مبانی نظری می‌پردازد. هم‌افزایی نظری این نوع مطالعات اندک است و در واقع اطلاعات گذشته به صورتی روشن و دقیق بازگو می‌شود. در دسته‌ندی انواع مقاله علمی یک مقاله مروری در برابر مقاله علمی-پژوهشی قرار می‌گیرد. این نوع مقاله براساس مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود با این وجود باید بین انواع فرامطالعه مانند روش فراترکیب و روش فراتحلیل با مقاله مروری تفاوت قائل شد. یک مقاله مروری فاقد بخش روش پژوهش و تحلیل داده‌ها است.

مقاله مروری نوعی مقاله است که به مرور پیشینه موجود در یک موضوع علمی می‌پردازد. در مقالات مروری، نتایج ارائه شده در نوشتارهای علمی دربارهٔ موضوعی خاص جمع‌بندی و ارزیابی می‌شود. این نوع مقاله ممکن است هر چیزی را مورد بررسی قرار دهد، به گونه‌ای طراحی می‌شود تا اطلاعاتی را که قبلاً چاپ شده‌اند خلاصه، تحلیل و ارزیابی کند. در این گونه مقالات به ندرت یافته‌ای تجربی و جدید گزارش می‌شود. مقالات مروری روایی کاملاً مشخص دارند، معمولاً انتقادی‌اند و باید تفسیرهای نظری و نوظهوری ارائه دهند. نقش مهم مقالات مروری راهنمایی به نوشتارهای علمی اصیل است. به همین دلیل دقیق و کامل بودن استنادهای ارائه شده امری ضروری است. اگرچه اکثر یا همه اطلاعات فراهم‌آمده در مقاله مروری قبلاً چاپ شده است، اما چاپ جدید معمولاً مشکلی به وجود نمی‌آورد چرا که ماهیت مرور یک اثر معمولاً روشن و پذیرفته‌شده می‌باشد.

تفاوت مقاله مروری و مقاله علمی-پژوهشی

مقاله‌ها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود:

  • مقاله‌ مروری (Review article)
  • مقاله پژوهشی (Research article)

مهم ترین تفاوت مقالات مروری  و تجربی ،در ساختار اصلی مقاله می‌باشد. مقاله‌های تجربی به ترتیب شامل عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث و منابع است اما ترکیب اصلی مقاله مروری به ترتیب شامل عنوان ،چکیده، مقدمه ،ترکیب نتایج و نتیجه‌گیری و منابع است.

انواع مقاله‌های مروری

مقالات مروری نیز خود به سه دسته دیگر تقسیم می­ شود که از لحاظ نگارش و تعداد کلمات با هم متفاوت هستند.

مقاله مروری روایتی (Narrative Review)
این نوع مقاله مروری برای موضوعات جامع و مفصل کاربرد دارد. در مرور روایتی به خلاصه­ ی مطالعات اولیه و اصیل یک موضوع پرداخته می­ شود. نتیجه این مقالات به جای کمیت به کیفیت اشاره دارد.

مقاله مروری نظام‌مند (Systemaric Review)
این نوع مقاله به روی یک پرسش تمرکز دارد و در طول مقاله سعی می‌­شود با ارائه ­ی شواهد و تجزیه تحلیل موضوع به آن پرسش اولیه پاسخ داده شود. نتیجه نهایی از میان تحقیقات متفاوتی بیرون کشیده می­ شود. روش اصلی در نگارش این مقاله مرور سیستماتیک است.

مرور بهترین شواهد (Best Evidence)
این نوع مقاله در حقیقت حد وسط بین دو مقاله مروری دیگر است و می­ توان آن را ترکیبی از این دو دانست. در این نوع مقاله مروری اطلاعات کافی از یک پژوهش در اختیار خواننده قرار می­ گیرد به طوری که خواننده می­ تواند به طور مستقل بر اساس آن شواهد نتیجه‌گیری کند.

بخش‌های یک مقاله مروری

مقدمه : در حالت کلی هدف مطالعه را بیان می‌کند و به ترتیب شامل بخش‌های زیر است:

بیان اهمیت موضوع
توضیح اجمالی در مورد موضوع
توضیح در مورد دلیل مفید بودن مرور موضوع
خلاصه‌ای از الگوی طبقه بندی استفاده شده در مقاله
خلاصه‌ای از پیشنهادها و راهکارهای ارایه شده

ترکیب نتایج : در این بخش از مقاله، فرضیه‌ها ،سوالات ،ترکیب نتایج مقالات قبلی و ارزشیابی آنها گردآوری می‌شود و یک جمع بندی کامل از پژوهش انجام گرفته حاصل می‌گردد.پرسشها و پاسخ‌ها ،عنوانهای این بخش را تشکیل می‌دهند.تعداد عنوانه نیز به سادگی یا پیچیدگی موضوع انتخابی بستگی دارد.

نتیجه‌گیری : در این قسمت از مقاله خلاصه ی نتایج تحقیقات قبلی ارائه می‌شود.به عبارتی دیگر با توجه به طبقه بندی‌های انجام شده روی مطالعات قبلی،نقاط ضعف و قوت این تحقیقات ذکر می‌شود.

منابع: در داخل متن.،مقالات استفاده شده با ذکر دقیق نام نویسندگان، عنوان مقاله و مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده داخل پرانتز ارجاع داده می‌شود و در انتهای متن هم به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده ی اول مرتب می‌گردد.

جمع‌بندی بحث

مقاله مروری مقاله‌ای است که به مرور پیشینه موجود در مورد یک موضوع علمی می‌پردازد و پژوهش‌های انجام شده در مورد آن موضوع را به گونه‌ای سازماندهی و خلاصه می‌کند که باعث درک بهتر موضوع از طرف مخاطب گردد.در این نوع مقاله ،نتایج علمی که در مورد موضوعی خاص در مقالات قبلی ارایه شده است جمع بندی و بررسی می‌گردد.به عبارتی در مقالات مروری خلاصه‌ای از اطلاعات مقالات چاپ شده ی قبلی ذکر می‌گردد و به ندرت یافته ی تجربی جدید ذکر می‌گردد.

این نوع مقالات معمولا انتقادی هستند .گرچه مطالب موجود در مقالات مروری ،مطالب جدیدی نیستند و قبلا چاپ شده است ولی تفسیر نتایج بدست آمده با استنادهای دقیق و کامل ،نوعی راهنمایی برای مقاله‌های علمی نوشته شده ی اصیل است. در مقاله مروری دانش و اطلاعات زمینه‌ای در مورد موضوع خاص به عنوان یک فرضیه در نظر گرفته می‌شود و نویسنده مقاله سعی می‌کند پژوهش‌های انجام شده در باره ی آن موضوع را دسته بندی کند و به مقایسه ی راهکارها و روشهای موجود بپردازد.البته ذکر تمامی جزئیات ضروری نیست اما بهتر است در موردجزئیات تمامی تحقیقات علمی به یک میزان پرداخته شود.

4.1 8 رای ها
امتیازدهی به مقاله