این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت دیجیتال

مدیریت دیجیتال اشاره به دگرگونی بنیادین روش‌های مدیریتی در سایه تحولات و پیشرفت‌های ناشی از فناوری دیجیتالی دارد.

موانع ارتباطات دیجیتال

موانع ارتباطات دیجیتال

موانع ارتباطات دیجیتال اشاره به مسائل و مشکلاتی دارد که شیوه روابط و اثربخشی و پیامدهای حاصل از روابط دیجیتالی را با مشکلاتی مواجه می‌کند.

پرسشنامه ارتباطات دیجیتال

پرسشنامه ارتباطات دیجیتال

دانلود پرسشنامه ارتباطات دیجیتال دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

ارتباطات دیجیتال

ارتباطات دیجیتال

ارتباطات دیجیتال (Digital Communication) فرآیند تبادل اطلاعات، پیام‌ها و ایده‌ها با استفاده از فناوری‌ها و پلتفرم‌های دیجیتالی است.

پرسشنامه ارزش‌آفرینی دیجیتال

پرسشنامه ارزش‌آفرینی دیجیتال

دانلود پرسشنامه ارزش‌آفرینی دیجیتال دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

سیستم پیشنهادگر مدیریت

سیستم پیشنهادگر مدیریت

سیستم پیشنهاددهنده (Recommender System) یک الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی است که هدف آن پیشنهاد دادن اقلام مورد علاقه کاربر به او می‌باشد.

بلوغ دیجیتال

بلوغ دیجیتال

بلوغ دیجیتال (Digital Maturity) میزان توانایی یک سازمان در ارزش‌آفرینی دیجیتال بوسیله بکارگیری کارا و اثربخش فناوری‌های نوین است.

ارزش‌آفرینی دیجیتال

ارزش‌آفرینی دیجیتال

ارزش‌آفرینی دیجیتال (Digital Value Creation) ایجاد مزایایی بیشتر نسبت به هزینه‌های انجام شده با بکارگیری توانمندی‌های دیجیتالی در سازمان است.

پرسشنامه هوش مصنوعی در مدیریت

پرسشنامه هوش مصنوعی مدیریت

دانلود پرسشنامه هوش مصنوعی مدیریت دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

هوش مصنوعی در مدیریت

هوش مصنوعی در مدیریت

هوش مصنوعی در مدیریت سازمان‌های دولتی و خصوصی کاربردهای بسیاری دارد که برای همگامی با تحولات فناوری در هزاره سوم باید به استقبال آن رفت.

پرسشنامه فرهنگ دیجیتال

پرسشنامه فرهنگ دیجیتال

دانلود پرسشنامه فرهنگ دیجیتال دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com