روش کیفی فراتحلیل

آموزش روش کیفی فراتحلیل

منبع: آموزش روش کیفی فراتحلیل نوشته آرش حبیبی نشر الکترونیک پارس مدیر

فرا تحلیل Meta Analysis یک نوع روش تحقیق کیفی است که در آن از روش‌های آماری و ریاضی استفاده می‌شود و درخصوص کیفیت تحقیق پیش‌داوری نمی‌شود. روش فراتحلیل نباید با روش تحقیق فراترکیب Meta Synthesis اشتباه گرفته شود. جهت انجام فرا تحلیل در ابتدا باید حوزه‌ای انتخاب گردد که نتایج مطالعات در آن حوزه دو پهلو و با ابهام همراه باشد. سپس مراحل ذیل به ترتیب انجام می‌پذیرد:

  • شناسایی نتایج تحقیقات
  • ترکیب نتایج تحقیقات انتخاب شده و مقایسه آن‌ها با یکدیگر
  • ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا در برآورد

فرا تحلیل شکاف‌های موجود در پیشینه، دانش و برخی موارد  ضعف‌های نظری را آشکار ساخته و جهت تعیین نقاط قوت تحقیق بینش کافی را ایجاد می‌نماید. درواقع فراتحلیل پاسخی قطعی و نهایی برای درک مسائل تحقیقی و مانند سایر روش‌های تحلیل داده‌ها بر اساس گفته گرین و هال: «یاریگر اندیشه است نه جایگزین آن».

تاریخچه روش کیفی فراتحلیل

بطور سنتی در مدیریت و علوم انسانی، در بخش مقدمه یک تحقیق، به مرور ادبیات تحقیقات مشابه پرداخته شده و شباهت‌ها و تفاوت‌های تحقیقات بیان می‌شده است. رویکرد ایده‌آل آن است که بتوان نتایج این تحقیقات را با یکدیگر ترکیب کرد. فیشر (۱۹۳۲) آماردان مشهور، یکی از پیشگامان این حوزه بود و کوشش کرد براساس نتایج پژوهش‌های مختلف برای محاسبه معناداری آماری استفاده کند. پژوهشگران دیگری نیز به این حوزه ورود کردند. جین وگلاس روان‌شناس و آماردان مطالعه‌ای را برای ترکیب نظریه‌های این حوزه به سال ۱۹۷۶ ارائه کرد که بسیار بازتاب پیدا کرد.

پس از آن به سرعت رویکردهای مختلف برای فراتحلیل پایه‌گذاری شد. روزنتا رویکرد ویژه خود در فراتحلیل را بوجود آورد که هنوز هم یکی از قوی‌ترین رویکردهای فراتحلیل می‌باشد. پس از آن هانتر و اشمیت، در روان‌شناسی صنعتی با رویکردی کاملا متفاوت که تعمیم اعتبار نام دارد، رویکرد ویژه خود در فراتحلیل را پایه‌گذاری نمودند. بیان ریاضی قوی‌تری در آثار هدجس و اولکین به چشم می‌خورد که رویکرد مشهور سومی را بوجود آورده‌اند. رویکردهای متعددی برای فراتحلیل وجود دارد و هنوز مشخص نشده است که بهترین رویکرد برای این روش کدام است.

آموزش روش فراتحلیل

آموزش روش فراتحلیل

روش انجام فراتحلیل

در فرا تحلیل ابتدا هدف پژوهشگر مشخص و مساله تحقق به روشنی تعریف می‌گردد. سپس از میان مطالعات موجود، از مواردی که با ملاک‌های تحقیق هماهنگی لازم را دارند، نمونه‌گیری به عمل می‌آید. در مرحله سوم داده‌های تحقیق‌ها جمع‌آوری و ویژگی‌های آنها بر اساس هدف تحقیق فرا تحلیلی کدگذاری و طبقه‌بندی می‌گردند. نتایج مطالعه به یک مقیاس کمی مشترک تبدیل می‌شود( بطوری که قابل مقایسه باشد). سرانجام برای بررسی روابط بین ویژگی‌های مطالعات و یافته‌ها، روشهای آماری کمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در حوزه‌های متفاوت مدیریتی، روش‌های متفاوتی جهت تحقیق و شناخت واقعیت و پدیده‌های اجتماعی وجود دارد. فراتحلیل نیز یکی از این روش‌ها می‌باشد. فراتحلیل یکی از روش‌های توصیفی است که تحقیقات انجام شده را ارزیابی می‌نماید. در واقع از تحلیل آماری بسیاری از مطالعات و تحقیقات منفرد در حوزه‌ای مشخص به منظور ترکیب و یکپارچه سازی نتایج آنها، فراتحلیل نامیده می‌شود. در فراتحلیل، بیشترین تاکید بر ترکیب و یکپارچه‌سازی نتایج آنها جهت استفاده علمی و کاربردی است. بنابراین فراتحلیل، مقایسه نتایج تحقیقات دیگران است. بدان معنی که از تحقیقات و نتایج آنها و تحلیل موجود، تحلیل دیگری عرضه گردد.

نتیجه گیری

روش کیفی فراتحلیل شامل کلیه مراحل تحقیق یعنی نظریه، روش، نتایج و غیره می‌باشد. در روش فراتحلیل ابتدا از طریق شکستن اجزای کل به ماوراء و فراتر از کل اولیه رسیده، سپس تحلیل اولیه به نحوی منتقل می‌گردد که یافته‌های نامناسب در چارچوبی قابل قبول قرار گرفته و سرانجام، تحلیل‌های ترکیب شده اطلاعاتی را نشان می‌دهند که در اطلاعات اولیه موجود نباشند. در عمل، ابتدا اطلاعات از منابع اولیه استخراج و سپس با یکدیگر ترکیب شده و سرانجام یک کل جدید را تشکیل می‌دهند.

آنچه که بر اهمیت و کاربرد روش فراتحلیل افزوده است، نقش آن در ترکیب و یکپارچه‌سازی تحقیقاتی است که به صورت انفرادی و پراکنده انجام گرفته است. از نظر روش شناختی نیز فراتحلیل به روشنی خلاءها و مشکلات و نواقص تحقیقات و مطالعات انجام شده را نشان می‌دهد. در حقیقت پایایی این نوع تحقیقات از طریق تقابل یافته‌های تحقیقاتی و روایی آنها از طریق آزمون سازگاری آنها با واقعیت به دست می‌آید و هر دو این‌ها به دلیل انباشت دانش و توسعه آن در فراتحلیل است.

1 1 رای
امتیازدهی به مقاله