گسترش کارکرد کیفی QFD

مدل ترکیبی QFD-ANP رویکردی است که از اوزان فرایند تحلیل شبکه‌ای برای اولویت‌بندی الزامات فنی در ماتریس گسترش عملکرد کیفیت استفاده می‌شود. مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD یک الگوی پرکاربرد است که برای تعیین اولویت الزامات فنی براساس نیازمندی‌های مشتریان بکار می‌رود. وزن نیازمندی‌های مشتریان یک ورودی اصلی در این مدل است. روش‌های مختلفی برای تعیین وزن نیازمندی‌های مشتریان وجود دارد. در مدل ترکیبی QFD-ANP از روش فرایند تحلیل شبکه برای تعیین وزن نیازمندی‌های مشتریان استفاده می‌شود.

دانشجویان و پژوهشگران مدیریت همواره به‌دنبال منبعی معتبر برای بکارگیری این رویکرد ترکیبی هستند. دو مقاله معتبر در این زمینه شناسایی و به صورت تخصصی ترجمه شده است. با استفاده از الگوهای ارائه شده در این مقالات می‌توان به حل مسائل مرتبط پرداخت. اصل مقاله‌ها و ترجمه فارسی آنها را از سایت پارس‌مدیر دانلود کنید.

ترجمه مقاله مدل ترکیبی QFD-ANP

این مقاله یک چارچوب روش شناسی برای یکپارچه سازی الزامات ذی‌نفعان و جنبه‌های مختلف پروژه توسعه مجدد شهری مطرح می‌نماید. ما پیشنهاد می‌کنیم استفاده از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره استفاده کنید. منظور ترکیبی از گسترش کارکرد کیفیت (QFD)  و فرایند تحلیلی شبکه (ANP) است. از این رویکرد به منظور ارزیابی پروژه تجدید حیات برای مناطقی که در آن گذشته‌های صنعتی از نقطه نظر اقتصادی از بین رفته، اما هنوز هم مشخصات ساختمان‌ها و منطقه باقی مانده است.

این کار کاربرد چارچوب روش شناسی به منظور ارزیابی جنبه‌های اصلی تحول از مکان “belle de mai- la friche” در مارسی، یک کارخانه توتون و تنباکو سابق که در در اوایل دهه ۱۹۹۰، با مساحت ۴۵۰۰۰متر مربع مرکز حوادث فرهنگی و هنری معاصر بوده است را شرح می‌دهد. از طریق ترکیبی از QFD  و ANP ما قصد داریم امکان پذیری استفاده از این روش که می‌تواند به فرایند تصمیم‌گیری و اجماع عمومی کمک کند، بررسی نماییم.

دانلود مقاله مدل ترکیبی QFD-ANP

ترجمه مقاله مدل ترکیبی QFD-AHP

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل نیازهای کاربر در رابطه با خدمات کتابخانه‌ای با بکارگیری بهبود کیفی محصول (توسعه مشخصات محصول) خدمات محور و بکارگیری QFD به منظور شناسایی استراتژیهای بازاریابی محسوس در یک بخش حدماتی می­باشد. در این مطالعه QFD در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه ترکیه بکار گرفته شده است. اساسا متدولوژِ بکار گرفته شده در این مطالعه مدل کانو، AHP و ماتریس برنامه‌ریزی خانه کیفیت را یکپارچه می‌­کند.

در آغاز، یک گروه مشخص برای مطالعه در نظر گرفته شد. به منظور یافتن نیازهای دانشجویان در مورد کتابخانه دانشگاه، سپس برای طبقه بندی از مدل کانو استفاده شد. دسته نیاز با عنایت به اهمیت نسبی آنها بواسطه فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) رتبه بندی می­شوند. در گام آخر، تمام یافته­ها به ماتریس برنامه‌ریزی انتقال پیدا می­کنند و استراتژیها برای کتابخانه مرکزی DEU فراهم می­شوند. مقاله استراتژیهای بازاریابی را برای یک کتابخانه دانشگاهی دولتی که سازمان غیرانتفاعی می­باشد را آشکار می­کند و به کتابخانه کمک می­کند که موقعیت رقابتی خود را بیابد.

دانلود مقاله مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله