گسترش کارکرد کیفی QFD

آموزش کاربرد گسترش کارکرد کیفی QFD در مدیریت

مدل گسترش کارکرد کیفی QFD مخفف عبارت Quality Function Deployment به معنای گسترش کارکرد کیفی که آن را گسترش عملکرد کیفیت نیز ترجمه کرده‌اند. اولین ماتریس مدل QFD را خانه کیفیت HOQ گویند و ابزاری است که درخواست های کیفی مشتریان را در مراحل مختلف تکوین محصول یا خدمت لحاظ می‌کند. تکنیک QFD یک فرایند سیستماتیک و نظام مند جهت شناسائی و درک نیازها و خواسته‌های مشتریان است و به عنوان یکی از روش‌های مهندسی کیفیت در تمامی مراحل طراحی، توسعه و ساخت محصول/خدمت استفاده می‌شود. برای آموزش کاربرد QFD مقاله آشنایی با مفهوم QFD را مطالعه کنید.

ارتباط QFD با روش های ANP و AHP

تکنیک QFD برای ترجمه نیازمندی های مشتریان به الزامات فنی تولید محصول نیازمند وزن نیازمندی های مشتریان است. از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP و فرایند تحلیل شبکه ANP می توان برای تعیین وزن نیازمندهای مشتریان استفاده کرد. بنابراین مدل ترکیبی AHP-QFD و مدل ترکیبی ANP-QFD میتواند برای مطالعات پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.

ارتباط QFD با مدل کانو

مدل کانو الزامات اساسی و انگیزشی و عملکردی موثر در رضایت مشتری را تعیین می‌کند و می تواند در ماتریس QFD مورد استفاده قرار گیرد تا این اطمینان حاصل گردد که اغلب نیازها و خواسته های مهم و بحرانی مشتریان مورد توجه قرار گرفته است. ادغام این دو مدل باعث تولید محصولات منطبق بر خواسته‌های مشتریان می‌گردد. برای درک بهتر مطلب مقاله ارتباط مدل کانو و مدل QFD را مطالعه کنید.


پک آموزشی کامل تکنیک گسترش کارکرد کیفی QFD

کتاب آموزش کامل تکنیک QFD به فارسی به صورت PDF در ۲۰۰ صفحه

نمونه فصل سوم تکنیک QFD و کاربرد آن همراه با مدل کانو و AHP بصورت فایل ورد

نمونه فصل چهارم تکنیک QFD و کاربرد آن همراه با مدل کانو و AHP بصورت فایل ورد

فایل آموزش مدل کانو بصورت فارسی به صورت PDF در ده صفحه