این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب qfd

گسترش کارکرد کیفی QFD

مدل ترکیبی QFD-ANP

مقاله مدل ترکیبی QFD-ANP براساس مدل گسترش کارکرد کیفی QFD و فرایند تحلیل شبکه به صورت ترکیبی به فارسی ترجمه و تنظیم شده است.

گسترش کارکرد کیفی QFD

خانه کیفیت (HOQ)

خانه کیفیت (HOQ) نخستین ماتریس در رویکرد گسترش عملکرد کیفیت (QFD) است که رابطه ندای مشتریان (VOCs) و الزامات فنی تولید (ECs) را مشخص می‌کند.

گسترش کارکرد کیفی QFD

گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

گسترش عملکرد کیفیت (QFD) روشی است که ندای مشتریان (VOCs) را به الزامات فنی تولید (ECs) ترجمه می‌کند و نخستین بار در ژاپن معرفی گردید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com