این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب qfd

گسترش کارکرد کیفی QFD

مدل ترکیبی QFD-ANP

مقاله مدل ترکیبی QFD-ANP براساس مدل گسترش کارکرد کیفی QFD و فرایند تحلیل شبکه به صورت ترکیبی به فارسی ترجمه و تنظیم شده است.

گسترش کارکرد کیفی QFD

خانه کیفیت HOQ

خانه کیفیت HOQ QFD و آموزش مفهومی خانه کیفیت hoq و ماتریس ارتباطات الزامات فنی و نیازمندهای مشتریان در QFD هم اکنون در پایگاه پارس مدیر در دسترس می‌باشد.

گسترش کارکرد کیفی QFD

گسترش عملکرد کیفیت QFD

گسترش عملکرد کیفیت Quality function deployment یا QFD روشی است که در آن نیازمندی‌های مشتری یا ندای مشتری به ویژگی‌های فنی تولید محصول ترجمه می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com