مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD

مدل کانو یک مدل سنجش رضایت مشتریان است. مدل گسترش کارکرد کیفی QFD نیز برای ترجمه نیازهای مشتریان به محصول نهایی استفاده می‌شود. فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP نیز روشی برای تعیین وزن معیارها است. بنابراین با استفاده از مدل کانو نیازمندی‌های مشتریان شناسایی و دسته بندی می‌شود. با استفاده از تکنیک AHP وزن نیازمندی‌های مشتریان مشخص می‌شود. در نهایت در تکنیک QFD براساس نیازمندی‌های مشتریان و وزن آنها، هر یک از الزامات فنی تولید محصول ارزیابی می‌شود. به عبارت دیگر خروجی مدل کانو و AHP ورودی خانه کیفیت HOQ در رویکرد گسترش کارکرد کیفی است.

ترجمه چکیده مقاله مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD

هدف: هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل نیازهای کاربر در رابطه با خدمات کتابخانه‌ای با بکارگیری بهبود کیفی محصول (توسعه مشخصات محصول) خدمات محور و بکارگیری QFD به منظور شناسایی استراتژیهای بازاریابی محسوس در یک بخش حدماتی می­باشد.

روش تحقیق: در این مطالعه QFD در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه ترکیه بکار گرفته شده است. اساسا متدولوژِ بکار گرفته شده در این مطالعه مدل کانو، AHP و ماتریس برنامه‌ریزی خانه کیفیت را یکپارچه می­کند.  در آغاز، یک گروه مشخص برای مطالعه در نظر گرفته شد. به منظور یافتن نیازهای دانشجویان در مورد کتابخانه دانشگاه، سپس برای طبقه بندی از مدل کانو استفاده شد. دسته نیاز با عنایت به اهمیت نسبی آنها بواسطه فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) رتبه بندی می­شوند. در گام آخر، تمام یافته­ها به ماتریس برنامه‌ریزی انتقال پیدا می­کنند و استراتژیها برای کتابخانه مرکزی DEU فراهم می­شوند.

نتایج: مقاله استراتژیهای بازاریابی را برای یک کتابخانه دانشگاهی دولتی که سازمان غیرانتفاعی می­باشد را آشکار می­کند و به کتابخانه کمک می­کند که موقعیت رقابتی خود را بیابد.

محدودیت‌ها : نیازهای کاربران از طریق تمرکز بر گروهی از دانشجویان لیسانس تعیین شد. سایر استفاده کنندگان از کتابخانه همچون اعضای هیئت علمی، کاربران خارجی، کارکنان دانشگاه و دانشجویان فارغ التحصیل نادیده گرفته شدند. در مجموع نیمی از نیازها بکارگیری AHP را تنها در طبقه نیازهای اولیه محدود کرد.

کاربرد: اهمیت استراتژیکی نیازها بطور دقیق تری شناسایی شد و عناصر خدمت بطور موثرتری تخصیص داده شد.

اصالت/ارزش: این مطالعه نیازهای کاربران را برای خدمات کتابخانه‌ای بطور عمیق مورد بررسی قرار می­دهد. این تلاشها در زمینه یکپارچه سازی متدهای AHP، کانو و QFD در خدمات کتابخانه‌ای در وهله­ی اول به منظور یافتن اغلب نیازهای مهم استراتژیکی صورت پذیرفت. بنابراین، این امر نور امیدی را برای مدیران کتابخانه فراهم می­کند که چطور بودجه­هایشان را اختصاص دهند، خدمات را سامان دهند و استراتژیهای بازاریابیشان را توسعه دهند.

واژگان کلیدی : کیفیت، فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی، مدل کانو، مدل گسترش کارکرد کیفی QFD

دانلود مقاله مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله