فرایند تحلیل شبکه ANP

مقاله ANP با ترجمه فارسی

چند مقاله ANP با ترجمه فارسی ارائه شده است.

ترجمه چکیده مقاله مدل ترکیبی QFD-ANP

این مقاله یک چارچوب روش شناسی برای یکپارچه سازی الزامات ذینفعان و جنبه های مختلف پروژه توسعه مجدد شهری مطرح می نماید. ما پیشنهاد می‌کنیم استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره؛ ترکیبی از گسترش کارکرد کیفیت (QFD)  و فرایند تحلیلی شبکه (ANP)  به منظور ارزیابی پروژه تجدید حیات برای مناطقی که در آن گذشته های صنعتی از نقطه نظر اقتصادی از بین رفته، اما هنوز هم مشخصات ساختمان ها و منطقه باقی مانده است.

این کار کاربرد چارچوب روش شناسی به منظور ارزیابی جنبه های اصلی تحول از مکان “belle de mai- la friche” در مارسی، یک کارخانه توتون و تنباکو سابق که در در اوایل دهه ۱۹۹۰، با مساحت ۴۵۰۰۰متر مربع مرکز حوادث فرهنگی و هنری معاصر بوده است را شرح می دهد. از طریق ترکیبی از QFD  و ANP ما قصد داریم امکان پذیری استفاده از این روش که می تواند به فرایند تصمیم گیری و اجماع عمومی کمک کند، بررسی نماییم.

دانلود مقاله مدل ترکیبی QFD-ANP 


ترجمه چکیده مقاله تحلیل هوش تجاری با تکنیک ANP

سازمانهای سنتی معمولا با مسائلی مانند ازدحام داده و کمبود اطلاعات کمبود دانش ناکافی بودن گزارشات روبرو هستند. در نتیجه برای تصمیم‌گیری به موقع در کمترین زمان ممکن در شرایط مورد نیاز سطوح بالای مدیریت معمولاً تصمیمات را بر اساس تجربیات خودشان اخذ می‌کنند که این نیز به نوبه خود باعث بالا رفتن ریسک تصمیم‌گیری و یا حتی پایین آمدن ارزش تصمیم‌گیری آنها می‌شود.

هوش تجاری یک وسیله قابل استفاده توسط سازمانها جهت جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و اطلاعات ساخت یافته و بدون ساختار است. با استفاده از تکنولوژی‌های مدن اطلاعاتی است (IT) هوش تجاری از قسمت عمده‌ای از داده‌ که در پروسه عملیات روزانه تولید می‌شود را جمع کرده و به اطلاعات و دانش تبدیل می‌کند تا از حدس و گمان در سازمان جلوگیری کند در عملیات سرعت گرا بجهت بهتر کردن تاثیرات مدیریت و عملکرد، هوش تجاری تبدیل به ابزاری خواهد شد که سازمان را در لبه رقابت قرار خواهد داد.

دانلود اصل مقاله تحلیل شبکه هوش تجاری

تحلیل پروژه‌های ANP و AHP به صورت قطعی، فازی و خاکستری توسط پارس‌مدیر پذیرفته می‌شود. شماره تماس پشتیبانی : ۰۹۳۷۴۶۷۲۳۹۳