پرسشنامه حرفه‌ای گرایی منابع انسانی

دانلود پرسشنامه حرفه‌ای گرایی منابع انسانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۸۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

نکته: این پرسشنامه ویژه دانشجویان دکتری تهیه شده است.

پیوست: فرم کوتاه پرسشنامه حرفه‌ای گرایی سازمانی شامل ۱۶ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه حرفه‌ای گرایی منابع انسانی

حرفه‌ای گرایی منابع انسانی رویکردی استراتژیک با هدف پرورش کارکنانی توانمند و اثرگذار است که با نگاهی پیشگام به فعالیت سازمانی می‌پردازند. توانمندسازی کارکنان در مدیریت منابع انسانی عصر حاضر با چنین هدفی صورت می‌گیرد.

در ابتدا، مفهوم حرفه‌­ای گرایی به­ معنای اخلاق کار و اخلاق شغلی به­‌کار می­رفت. به اعتقاد برخی افراد، حرفه‌ای گرایی یعنی همان پوشش رسمی در کار یا بهتر انجام دادن وظایف شغلی. برخی دیگر نیز عقیده دارند که حرفه‌ای گرایی یعنی داشتن مدارک پیشرفته، دریافت گواهی‌نامه‌ها و به نمایش گذاشتن آن در دفتر کار. با وجود این که مفهوم حرفه‌ای گرایی این موارد را شامل می­‌شود، اما جنبه‌های بیشتری را نیز می‌توان برای آن در نظر گرفت.

برای دانشجویان دکتری مدیریت

حرفه‌ای گرایی یکی از مفاهیم بنیادی سازمان و مدیریت منابع انسانی که کمتر به آن پرداخته شده است. بنابراین شناسایی ابعاد و سنجه‌های آن برای دانشجویان و پژوهشگران بسیار دشوار است. در یک پژوهش میدانی داخلی که مقاله‌های متعددی نیز از آن استخراج گردید، حرفه‌ای گرایی منابع انسانی در سازمان مفهوم‌سازی شد. براین اساس و با روش تحلیل مضمون ۱۰ مقوله فراگیر، ۲۵ مقوله سازمان‌دهنده و ۸۳ مضمون پایه شناسایی گردید.

این شاخص‌ها با روش‌های روایی واگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ اعتبارسنجی شدند. بنابراین با استفاده از این مقیاس می‌توان به خوبی سازه حرفه‌ای گرایی را مورد سنجش قرار داد. با این وجود پژوهشگران باید با دستکاری شاخص‌ها و بومی‌سازی آنها مقیاسی معتبر برای مطالعه خود تهیه کنند. همچنین برای درک بهتر مساله یک نمونه پرسشنامه استاندارد با ۱۶ گویه نیز در پیوست موجود است. پیشنهاد می‌شود از این مقیاس برای تقویت پژوهش خود استفاده کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله