این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

پرسشنامه شهرت سازمانی

پرسشنامه شهرت سازمانی

دانلود پرسشنامه شهرت سازمانی نوشته فومبران و ورنیل و همچنین لومان-اهو همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

استراتژی دیجیتال

استراتژی دیجیتال

استراتژی دیجیتال Digital strategy برنامه‌ای عملی است که مجموعه اقدامات ضروری را جهت تعیین چگونگی بهره‌برداری از فناوری‌های دیجیتال در بخش‌های اصلی کسب‌وکار تعیین می‌کند.

رهبری دیجیتال

رهبری دیجیتال

رهبری دیجیتال Digital leadership استفاده استراتژیک و راهبردی از منابع دیجیتال سازمان برای دستیابی به اهداف کسب‌وکار است. رهبران دیجیتال، رهبرانی هستند که مسائل عصر دیجیتال را به­‌خوبی تعریف و چارچوب­‌دهی کرده، با محوریت فناوری­‌های تحول‌­آفرین برای آن­‌ها راه حل ارائه می­‌کنند.

حکمرانی دیجیتال سازمان

حکمرانی دیجیتال سازمان

 حکمرانی دیجیتال Digital Governance به معنای ساختار سازمانی برای توسعه و تخصیص منابع سازمانی در حوزه تحول دیجیتال جهت همگامی با فناوری روز می‌باشد.

تحول دیجیتال

تحول دیجیتال

تحول دیجیتال Digital Transformation یکپارچه‌سازی فناوری دیجیتال در تمام زمینه‌های کسب و کار بوده و به طور زیربنایی بر تغییر نحوه انجام عملیات تمرکز دارد.

پرسشنامه مدیریت اسلامی

پرسشنامه مدیریت اسلامی

فایل ورد پرسشنامه مدیریت اسلامی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر شامل ابعاد: ارزشی، مکتبی و تخصصی و ۲۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

خلق مشترک دانش

پرسشنامه خلق مشترک دانش

دانلود فایل ورد پرسشنامه خلق مشترک دانش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر با ابعاد خلق دانش، تسهیم دانش و همکاری در بازتولید دانش با طیف لیکرت

خلق مشترک دانش

خلق مشترک دانش

خلق مشترک دانش Knowledge co Creation مفهومی در مدیریت دانش است که می‌توان آن را تلفیقی از خلق دانش و تسهیم دانش به صورت همکارانه دانست.

فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی Burn Out به شیوه های متعددی تعریف می‌شود. تحقیقات اولیه در خصوص فرسودگی شغلی آن را در نتیجه کل نگری شغلی و یا پیش آموزی می‌دانند.

تقسیم کار

تقسیم کار

تقسیم کار یکی از اصول زیربنایی تئوریهای مدیریت کلاسیک است که با وجود انتقاداتی که در مدیریت مدرن به آن وارد شده است هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com