پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای

دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: مسئولیت‌پذیری، صداقت، عدالت، وفاداری، رقابت طلبی، احترام، همدردی، ارزش‌مداری

دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای

تعریف مفهومی: اخلاق حرفه‌ای (Professional ethics) استانداردهای فردی و سازمانی از رفتار مورد انتظار و تائید شده در یک حرفه مشخص است. اخلاق سازمانی مساله‌ای کلیدی برای سازمان‌ها است و قدمتی به بلندای تاریخ مدیریت دارد. مقوله اخلاق حرفه‌ای در حیطه یک شغل خاص و ماهیت مربوط به آن شغل به دست می آید. اخلاق حرفه ای، نوعی تفکر اخلاقی و عقلانی در جریان کنش‌ها و واکنش‌های کارمندان در محیط کاری شان می‌باشد.

تعریف عملیاتی: این پرسشنامه توسط کادوزیر در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است. هدف از ساخت این پرسشنامه بررسی اخلاق حرفه ای می‌باشد. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال و شامل ۸ مولفه:

  • رعایت ارزش ها
  • صادق بودن
  • همدردی با دیگران
  • مسئولیت پذیری
  • عدالت و انصاف
  • وفاداری
  • برتری جویی
  • احترام به دیگران می باشد.

احترام به دیگران: این افراد به حقوق و دیدگاه و نظرات دیگران ارزش و احترام می گذارند.

همدردی با دیگران: این افراد احساسات دیگران را درک می کنند، با دیگران دلسوز و مهربان هستند و در مواقع سختی و آسانی حمایت خوبی از دیگران دارند.

مسئولیت پذیری: فردی که دارای اخلاق حرفه است، مسئولیت پذیر است؛ این افراد وظایف و تکالیفی که بر عهده دارند را به خوبی و سر موعد مقرر انجام می دهند.

رعایت ارزش ها: فردی که دارای اخلاق حرفه ای می باشد، اجرای قوانین برایش اولویت دارد و پایبند به تعهدات و قوانین می باشد.

صداقت: از دیگر ویژگی های افراد با اخلاق حرفه ای است. این افراد با وجدان بوده و در محیط کار دورویی و شایعه پراکنی نمی کنند و با صداقت هر چه تمام تر به انجام کارها می پردازند.

عدالت و انصاف: ایم افراد بدون هیچ تعصب و قضاوتی طرفدار برابری و عدالت می باشند.

وفاداری: افرادی که اخلاق حرفه ای دارند، رازدار دیگران بوده و دیگران می توانند به خوبی به آن ها اعتماد کنند.

برتری جویی: افرادی که اخلاق حرفه ای دارند با اعتماد به نفس بوده و با تکیه بر مهارت های خود سعی می کنند به خوبی کارها و وظایف خود را انجام دهند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله