روش SECA

سکا (SECA) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای ارزیابی همزمان معیارها و گزینه‌ها (SECA) است که توسط زاودسکاس و چند پژوهشگر ایرانی ارائه گردید. در این روش نیازی به محاسبه جداگانه وزن معیارها با روش‌های دیگر نیست. این روش می‌کوشد از داده‌های ماتریس تصمیم هم برای تعیین وزن معیارها استفاده کند و هم گزینه‌ها را اولویت‌بندی نماید.

«ارزیابی همزمان گزینه‌ها و معیارهای» برگردان پارسی Simultaneous Evaluation of Criteria and Alternatives است. این روش با فرم کوتاه سکا (SECA) نمایش داده می‌شود و در میان روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه قرار دارد. برای درک بهتر این روش، اصل مقاله و ترجمه تخصصی پارسی ارائه گردیده است. این مقاله می‌کوشد تا روش جدیدی را با ذکر یک مثال کاربردی به پژوهشگران آموزش دهد.

چکیده مقاله روش سکا (SECA)

ما معمولا در مسائل گسسته فضای تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) با نوعی ماتریس تصمیم‌گیری مواجه هستیم که حاصل اطلاعات تعدادی از گزینه‌ها در مورد چندین معیار است.  در مطالعه پیش رو، روش جدیدی برای ارزیابی همزمان معیارها و گزینه‌ها (SECA) در حل مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره پیشنهاد شده است. به منظور انجام این نوع ارزیابی، یک مدل برنامه‌ریزی چندهدفه غیرخطی تدوین شد. این مدل، ضمن توجه به تنوع اطلاعات درون و بین معیاری ماتریس تصمیم‌گیری، بر بیشینه‌سازی عملکرد کلی‌ گزینه‌ها تکیه دارد. در همین رابطه، از انحراف استاندارد برای اندازه‌گیری تنوع اطلاعات درون‌معیاری و از همبستگی نیز به منظور تعیین تنوع اطلاعات بین معیاری استفاده شده است.

به این ترتیب، با حل این مدل چندهدفه می‌توانیم به طور همزمان امتیاز عملکرد کلی گزینه‌ها و وزن عینی معیارها را محاسبه کنیم. در پایان نیز برای اعتبارسنجی این روش پیشنهادی، از یک مثال عددی بهره گرفته و براساس آن سه نوع تحلیل انجام دادیم. نخست، به تحلیل وزن عینی حاصل از بکارگیری روش پیشنهادی خود پرداختیم، سپس در مرحله دوم پایداری امتیازات عملکرد و نتایج رتبه‌بندی را بررسی کردیم، در پایان نیز، نتایج رتبه‌بندی حاصل از روش جدید را با نتایج روش‌های موجود تصمیم‌گیری چندمعیاره مقایسه نمودیم. نتایج این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که روش پیشنهادی پژوهش حاضر از کارایی لازم برای حل مسائل فضای تصمیم‌گیری چندمعیاره برخوردار است.

واژگان کلیدی: تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM)، وزن معیارها، ارزیابی عملکرد، ارزیابی همزمان معیارها و گزینه‌ها (SECA)

بخشی از ترجمه مقاله روش سکا (SECA)

در این مقاله، به معرفی روش جدیدی می‌پردازیم که بر خلاف دیگر روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره از آن می‌توان برای ارزیابی همزمان معیارها و گزینه‌ها  (SECA) در مسائل مرتبط با فضای تصمیم‌گیری چندمعیاره استفاده کرد. در همین رابطه، یک مدل ریاضی چندهدفه غیرخطی برای اجرای فرایند ارزیابی طراحی شده است. این مدل دارای سه تابع هدف است. نخستین تابع هدف به بیشینه‌سازی عملکرد کلی گزینه‌ها مرتبط است و دومین و سومین تابع تنوع اطلاعات درون و بین معیاری را مدنظر دارند. تنوع درون معیاری براساس انحراف استاندارد سنجیده می‌شود و تنوع بین معیاری با استفاده از همبستگی تعیین می‌گردد. با بهینه‌سازی این مدل ریاضی توسعه‌یافته، می‌توان به طور همزمان امتیازات عملکرد کلی گزینه‌ها و وزن عینی معیارها را تعیین کرد.

در مقاله حاضر به منظور اعتبار سنجی این مدل پیشنهادی، یک مثال عددی ارائه شده است. براساس همین مثال، اعتبار وزن عینی معیارها، پایداری امتیازات عملکرد کلی گزینه‌ها و نتایج رتبه‌بندی تجزیه و تحلیل می‌شوند. به علاوه، نتایج رتبه‌بندی حاصل از روش پیشنهادی خود را با نتایج حاصل از روش‌های ساو، واسپاس، کوپرا، تاپسیس، ویکور و ایداس مقایسه می‌کنیم. ساختار مقاله حاضر درادامه به این شرح است. بخش دوم این مقاله شامل روش جدیدی برای ارزیابی همزمان معیارها و گزینه‌ها (SECA) است. بخش سوم شامل یک مثال عددی برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی است. در این مرحله از سه نوع تحلیل بهره می‌بریم که شامل «تحلیل وزن معیارها»، «تحلیل عملکرد گزینه‌ها» و «بررسی تطبیقی» است. در فصل چهارم نیز نتیجه‌گیری را بیان می‌کنیم.

دانلود اصل مقاله روش SECA

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله