روش EDAS فازی

ترجمه مقاله آموزش روش EDAS فازی نوشته ادمونداس زاوادسکاس، مهدی کشاورز و لعیا الفت

نوع فایل: مقاله ترجمه شده

کیفیت: ترجمه تخصصی با نظارت پارس‌مدیر

عنوان لاتین: Extended EDAS Method for Fuzzy Multi-criteria Decision-making: An Application to Supplier Selection

ترجمه فارسی: تعمیم روش ایداس برای تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی: مثال کاربردی انتخاب تامین کننده

هدف: آموزش روش EDAS فازی براساس مقاله کشاورز همکاران

روش EDAS توسط مهدی کشاورز، ادمونداس زاوادسکاس و لعیا الفت به سال ۲۰۱۵ ارائه شده است. در ادامه به سال ۲۰۱۶ کشاورز همراه با زاوادسکاس، امیری و زنوناس این روش را به صورت فازی ارائه کردند. روش EDAS فازی در دسته تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی و در حوزه کاربرد منطق فازی در مدیریت قرار می‌گیرد.

بهترین راهکار برای فراگیری روش EDAS فازی مطالعه اصل مقاله کشاورز و همکاران است که ترجمه فارسی آن توسط پارس‌مدیر ارائه شده است.

ترجمه چکیده مقاله EDAS فازی

در مسائل دنیای واقعی ما با گزینه‌هایی مواجه هستیم که نیازمند ارزیابی براساس معیارها چندگانه و متفاوتی هستند. تصمیم‌گیری چندمعیاره اشاره به اخذ تصمیم در چنین شرایطی دارد. روش‌ها و تکنیک‌های متنوعی برای تصمیم‌گیری چندمعیاره وجود دارد. یکی از روش‌های موجود روش ارزیابی مبتنی بر فاصله از راه‌حل میانگین یا EDAS می‌باشد. در این مقاله روش EDAS برای مسائل در محیط فازی ارائه شده است.

یک مطالعه موردی و مثال عددی در زمینه انتخاب تامین‌کننده نیز ارائه شده است تا روش EDAS فازی بهتر آموزش داده شود. همچنین تحلیل حساسیت برای اطمینان از روایی و پایایی نتایج بدست آمده نیز ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است که روش EDAS فازی از کارایی و ثبات مناسبی برای حل مسائل تصمیم‌‌گیری چندمعیاره برخوردار است.

ترجمه مقدمه

مسائل تصمیم‌گیری جهان واقعی معمولا بسیار پیچیده هستند و نمی‌توانند به عنوان مسائل تک معیار در نظر گرفته شوند. به عبارت دیگر، استفاده از تنها یک بعد برای فرایند تصمیم‌گیری می‌تواند منجر به یک تصمیم‌گیری غیرواقع‌بینانه شود. برای به دست آوردن مدل‌های جامع‌تر، ما نیاز به شامل کردن فاکتورها یا معیارهای چندگانه داریم. تصمیم‌گیری چندمعیاری (MCDM) شامل روش‌ها و تکنیک‌های کارامد برای پرداختن به مسائلی است که شامل بیش از یک معیار در فرایند تصمیم‌گیری هستند. اطلاعات درباره مسائل جهان واقعی معمولا به درستی شناخته نمی‌شوند. نظریه مجموعه فازی توسط لطف علی عسگرزاده برای پرداختن به این نوع اطلاعات نادقیق و ذهنی ارائه شد. این نظریه، ابزار مدل‌بندی بسیار کارامدی برای مسائل MCDM در یک محیط نامشخص است.

اصطلاحات زبانی تعریف شده توسط مجموعه‌های فازی معمولا برای نمایش اطلاعات غیرقطعی در فرایند تصمیم‌گیری فازی استفاده می‌شوند. بسیاری از پژوهشگران، روش‌های MCDM فازی را در مسائل جهان واقعی اعمال کرده و توسعه داده‌اند. نیتوموروت و رازویلا، یک رویکرد MCDM را بر اساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی و اصطلاحات زبانی برای ارزیابی سیستم‌های ترکیبی سرمایش، گرمایش و تولید توان ارائه دادند. کاگری تولگا و همکاران، یک رویکرد MCDM فازی را بر اساس فرایند شبکه‌ی تحلیلی برای مساله‌ی انتخاب محل خرده‌فروشی توسعه دادند. صداقت، یک رویکرد MCDM فازی را بر اساس روش‌های AHP، TOPSIS، VIKOR، و SAW برای ارزیابی بهبود سودآوری بانک‌های خصوصی ارائه دادند.

دانلود اصل مقاله روش EDAS فازی

3.5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله