این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب madm

روش EDAS فازی

روش EDAS فازی

روش EDAS فازی یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی است که توسط کشاورز و همکاران معرفی شده است. اصل مقاله و ترجمه آن توسط پارس مدیر ارائه شده است.

روش ماباک MABAC

روش ماباک MABAC

روش ماباک MABAC یا تخمین مقایسه سطوح مبتنی بر بردار چندشاخصه یک روش تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب گزینه بهینه است که توسط پاموکار و سایرکویک ارائه شد.

روش EDAS

روش EDAS

روش EDAS یا ارزیابی مبتنی بر فاصله از راه‌حل میانگین یکی از دیگر از روش های تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار است.

روش مورا MOORA

روش مورا MOORA

یکی از ساده ترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره روش مورا MOORA است. این روش نیز توسط زاوادسکاس و برائوس برای انتخاب گزینه بهینه ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com