کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی

عنوان: کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

نویسنده: آرش حبیبی و آزیتا ایزدیار

نام لاتین کتاب: Fuzzy Multi Criteria Decision Making

نگارش و تنظیم: پارس مدیر

نوع فایل: کتاب چاپی و کاغذی

مشخصات: ۱۵۰ صفحه بصورت فارسی و مصور

محتویات: آموزش اعداد فازی مثلثی، دلفی معمولی و فازی، AHP-FAHP-DEMATEL-FDEMATEL-TOPSIS-FTOPSIS-VIKOR-FVIKOR

توضیحات: در این کتاب تکنیک‌های تصمیم‌گـیری چندمعیاره با مثال عددی به صورت فازی و غیرفازی آموزش داده شده است.

دانلود مقدمه کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

درباره کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

کاربرد مجموعه‌های فازی در تصمیم‌گیری یکی از مهم‌ترین کاربردهای این تئوری در مقایسه با تئوری‌های کلاسیک می‌باشد. در واقع تئوری تصمیم‌گیری فازی تلاش می‌کند که ابهام و عدم قطعیت‌های ذاتی موجود در ترجیحات، اهداف و محدودیت‌های موجود در مسائل تصمیم‌گیری را در مدل احراز کند. همواره در مدل‌های تصمیم‌گیری بهتر است که تصمیم بستگی کمتری به سیستم دو جوابی بلی و خیر داشته باشد زیرا اگر جواب نادرست باشد خطا ۱۰۰% خواهد بود و این خطا اثر زیادی روی مدل تصمیم‌گیری خواهد داشت.

نظر به اهمیت موضوع در این کتاب روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره با رویکرد فازی آموزش داده شده است. همچنین پیش از ورود به مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در فصل دوم به صورت مفصل به تکنیک دلفی با رویکرد سنتی و فازی پرداخته شده است. این تکنیک و کاربرد آن در غربال معیارها در تحقیقات کیفی، در بیشتر تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره به عنوان یک پیش آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، تکنیک دیمتل، تکنیک تاپسیس و تکنیک ویکور با رویکرد سنتی و فازی مورد بحث قرار گرفته است.

فصل‌های کتاب

فصل نخست: خاستگاه و فرگشت منطق فازی

فصل دو: تکنیک دلفی فازی

فـصل سه: AHP فازی

فصل چهار: Fuzzy AHP

فصل پنج: Fuzzy DEMATEL

فـصل شش: Fuzzy TOPSIS

فصل هفت: Fuzzy VIKOR

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله