تصمیم‌گیری چندشاخصه غیرجبرانی

عنوان کتاب: تصمیم‌گیری چندشاخصه غیرجبرانی

زبان: فارسی

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: ۱۷ صفحه

نمونه مساله حل شده دارد

تهیه و تنظیم: پایگاه پارس‌مدیر

محتویات: روش تسلط، ماکسی‌مین، ماکسی‌ماکس، لکسیکوگراف، پرموتاسیون

انواع روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه غیرجبرانی

روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه (MADM) به دو دسته روش‌های جبرانی و غیرجبرانی تقسیم می‌شوند. در مدل‌های غیرجبرانی تصمیم‌گیرنده حاضر به تبادل بین معیارها نیست یعنی نقطه ضعف موجود در یک شاخص توسط مزیت موجود در یک شاخص دیگر جبران نمی شود. هر شاخص جدا از سایر شاخص‌ها مبنای ارزیابی گزینه‌های رقیب قرار می‌گیرد. در این مدل‌ها، معیارها مستقل از هم در فرایند تصمیم‌گیری بررسی می‌شوند.

انواع روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه غیرجبرانی عبارتند از:

  • پرموتاسیون
  • لکسیکوگراف
  • رضایت‌بخش
  • ماکسی‌ماکس
  • ماکسی‌مین
  • تسلط

روش پرموتاسیون (Permutation) برای انتخاب گزینه بهینه براساس همه جایگشت‌های ممکن استفاده می‌شود.

روش لکسیکوگراف (Lexicographic) یکی از روش‌های غیرجبرانی برای انتخاب گزینه بهینه براساس رتبه‌بندی ترتیبی شاخص‌ها است.

روش رضایت‌بخش (Satisfying method) یک روش غیرجبرانی است که برای غربالگری گزینه‌ها براساس استانداردهای صنعت عمل می‌کند.

روش ماکسی‌ماکس (MaxiMax) یک روش غیرجبرانی است که بهترین گزینه را براساس بهترین میزان از بدترین شاخص مشخص می‌کند.

روش ماکسی‌مین (MaxiMin) بهترین گزینه را براساس ضعیف‌ترین شاخص در ماتریس تصمیم‌گیری مشخص می‌کند.

روش تسلط (Dominance) یکی از روش‌های زیر مجموعه نظریه بازی است که برای مقایسه گزینه‌ها استفاده می‌شود.

فهرست منابع

کتاب تصمیم‌گیری کاربردی نوشته عادل آذر و علی رجب‌زاده انتشارات نگاه دانش

کـتاب تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره نوشته محمدجواد اصغرپور انتشارات بادولخانی

کتاب مباحثی در تصمیم‌گیری چندمعیاره نوشته حسن قدسی‌پور انتشارات دانشگاه امیرکبیر

کتاب تصمیم‌گیری چندشاخصه نوشته آرش حبیبی و صنم آفریدی انتشارات نارون.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله