کتاب تصمیم گیری های چند معیاره

عنوان: کتاب تصمیم گیری های چند معیاره

نویسنده: محمدجواد اصغرپور

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

محتویات: آموزش روش‌های تصمیم گیری چندمعیاره

کاربرد: تدریس دانشگاهی

نوع فایل : فایل ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات : ۱۳۰ صفحه

فرمول نویسی کامل و قابل ویرایش

فرمول‌نویسی‌ها به صورت عکس نیست بلکه کامل تایپ شده و قابل ویرایش است.

فایل ضمیمه : مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره نوشته حسن قدسی پور

دانلود فهرست مطالب کتاب

5000 تومان – خلاصه کتاب

درباره کتاب تصمیم گیری های چند معیاره

این کتاب هم از منظر آموزشی و کاربردی و هم از منظر محتوا و گستردگی قابل نقد و بررسی است. از منظر آموزشی این کتاب مرجع مناسبی برای تدریس درس تصمیم گیری چندمعیاره است و به لحاظ ساختاری با سیستم آموزشی کشور سازگار است. از منظر کاربردی برای حل مسائل امتحانی و آزمون‌های دانشگاهی یک منبع بی نظیر است. از منظر کاربردی برای انجام پایان نامه دکتری مدیریت و کارشناسی ارشد مدیریت و مهندسی صنایع بهترین منبع محسوب نمی شود.

اصغرپور یکی از اساتید سرشناس دانشگاهی است که در زمینه تحقیق در عملیات تخصص دارد. او در این کتاب به معرفی روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره پرداخته است. از منظر محتویات و هدف می‌توان این آموزش را با کتاب مباحثی در تصمیم گیری چندمعیاره نوشته قدسی پور مقایسه کرد. در مباحثات و جدل‌های علمی بین اصغرپور و قدسی‌پور روش‌های جدیدی در این علم ارائه شده است چرا که این دو نخبه علمی از دانش سترگی در تحقیق در عملیات برخوردار هستند.

کتاب تصمیم گیری های چند معیاره از نظر محتوا و گستره نیز قابل بحث است. در این کتاب تقریباً همه انواع روش‌ها و تکنیک‌ها تصمیم‌گیری چندمعیاره با زبانی آکادمیک بحث شده است و مثال‌های متعددی نیز ذکر شده است. از سوی دیگر این گستردگی مانند یک شمشیر دو دوم است زیرا باعث شده تا همه مباحث آن طور که باید تشریح نشده باشد.