کتاب تصمیم گیری های چند معیاره

دانلود کتاب تصمیم گیری های چند معیاره

دانلود خلاصه کتاب تصمیم گیری های چند معیاره نوشته محمدجواد اصغرپور

نام کتاب: تصمیم گیری های چند معیاره

نویسنده: محمدجواد اصغرپور

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

محتویات: آموزش روش‌های تصمیم گیری چندمعیاره

کاربرد: تدریس دانشگاهی

دانلود خلاصه کتاب تصمیم گیری های چند معیاره

نوع فایل : فایل ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات : ۱۳۰ صفحه

فرمول نویسی کامل و قابل ویرایش

فرمول‌نویسی‌ها به صورت عکس نیست بلکه کامل تایپ شده و قابل ویرایش است.

فایل ضمیمه : مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره نوشته حسن قدسی پور

دانلود فهرست مطالب کتاب

5000 تومان – خرید

نقد و معرفی کتاب تصمیم گیری های چند معیاره

این کتاب هم از منظر آموزشی و کاربردی و هم از منظر محتوا و گستردگی قابل نقد و بررسی است. از منظر آموزشی این کتاب مرجع مناسبی برای تدریس درس تصمیم گیری چندمعیاره است و به لحاظ ساختاری با سیستم آموزشی کشور سازگار است. از منظر کاربردی برای حل مسائل امتحانی و آزمون‌های دانشگاهی یک منبع بی نظیر است. از منظر کاربردی برای انجام پایان نامه دکتری مدیریت و کارشناسی ارشد مدیریت و مهندسی صنایع بهترین منبع محسوب نمی شود.

کتاب تصمیم گیری های چند معیاره از نظر محتوا و گستره نیز قابل بحث است. در این کتاب تقریباً همه انواع روش‌ها و تکنیک‌ها تصمیم‌گیری چندمعیاره با زبانی آکادمیک بحث شده است و مثال‌های متعددی نیز ذکر شده است. از سوی دیگر این گستردگی مانند یک شمشیر دو دوم است زیرا باعث شده تا همه مباحث آن طور که باید تشریح نشده باشد.