کتاب تصمیم گیری های چندمعیاره

عنوان: کتاب تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره

محتویات: آموزش روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

نویسنده: محمدجواد اصغرپور

کاربرد: تدریس دانشگاهی

نوع فایل: چاپی و کاغذی

نسخه الکترونیک: ندارد

این کتاب به هیچ عنوان نسخه الکترونیک ندارد و برای حفظ حقوق ناشر و نویسنده نسخه الکترونیک کتاب را از پارس‌مدیر تقاضا نکنید. نظر به اهمیت کتاب، در این صفحه تنها به معرفی این اثر ارزشمند پرداخته شده است.

درباره کتاب تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره

این کتاب هم از منظر آموزشی و کاربردی و هم از منظر محتوا و گستردگی قابل نقد و بررسی است. از منظر آموزشی این کتاب مرجع مناسبی برای تدریس درس تصمیم‌گیری چندمعیاره است و به لحاظ ساختاری با سیستم آموزشی کشور سازگار است. از منظر کاربردی برای حل مسائل امتحانی و آزمون‌های دانشگاهی یک منبع خوب است. در نهایت از منظر کاربردی برای انجام پایان‌نامه دکتری مدیریت و کارشناسی ارشد مدیریت و مهندسی صنایع بهترین منبع محسوب نمی‌شود.

اصغرپور یکی از اساتید سرشناس دانشگاهی است که در زمینه تحقیق در عملیات تخصص دارد. او در کتاب تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره به معرفی انواع روش‌های موجود پرداخت. از منظر محتویات و هدف می‌توان این آموزش را با کتاب مباحثی در تصمیم‌گیری چندمعیاره نوشته قدسی پور مقایسه کرد. در مباحثات و جدل‌های علمی بین اصغرپور و قدسی‌پور روش‌های جدیدی در این علم ارائه شده است چرا که این دو نخبه علمی از دانش سترگی در تحقیق در عملیات برخوردار هستند.

کتاب تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره از نظر محتوا و گستره نیز قابل بحث است. در این کتاب تقریباً همه انواع روش‌ها و تکنیک‌ها تصمیم‌گیری چندمعیاره با زبانی آکادمیک بحث شده است و مثال‌های متعددی نیز ذکر شده است. از سوی دیگر این گستردگی مانند یک شمشیر دو دوم است زیرا باعث شده تا همه مباحث آن طور که باید تشریح نشده باشد.

خلاصه کتاب تصمیم‌گیری چندشاخصه

نوع فایل : فایل ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات : ۱۳۰ صفحه

فرمول نویسی کامل و قابل ویرایش

فرمول‌نویسی‌ها به صورت عکس نیست بلکه کامل تایپ شده و قابل ویرایش است.

دانلود فهرست مطالب کتاب

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله