کتاب مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره

دانلود کتاب مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره: برنامه ریزی چندهدفه

دانلود خلاصه کتاب مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره نوشته حسن قدسی‌پور

نام کتاب: مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره: برنامه ریزی چندهدفه

نویسنده: حسن قدسی پور

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محتویات: آموزش روش‌های تصمیم گیری چندمعیاره و برنامه ریزی چندهدفه

کاربرد: تدریس دانشگاهی

دانلود خلاصه کتاب تصمیم گیری های چند معیاره

نوع فایل : فایل ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات : ۱۳۰ صفحه

فرمول نویسی کامل و قابل ویرایش

فرمول‌نویسی‌ها به صورت عکس نیست بلکه کامل تایپ شده و قابل ویرایش است.

فایل ضمیمه : کتاب تصمیم گیری های چند معیاره نوشته محمدجواد اصغرپور

دانلود فهرست مطالب کتاب

5000 تومان – خرید

نقد و معرفی مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره

قدسی پور کتاب مباحثی در تصمیم گیری چندمعیاره را مبتنی بر برنامه‌ریزی چندهدفه نوشته است. این کتاب هم از منظر آموزشی و کاربردی و هم از منظر محتوا و گستردگی قابل نقد و بررسی است. از منظر آموزشی این کتاب مرجع مناسبی برای تدریس درس تصمیم گیری چندمعیاره است و به لحاظ ساختاری با سیستم آموزشی کشور سازگار است. از منظر کاربردی برای حل مسائل امتحانی و آزمون‌های دانشگاهی یک منبع بی نظیر است.

از منظر کاربردی برای انجام پایان نامه دکتری مدیریت و کارشناسی ارشد مدیریت و مهندسی صنایع بهترین منبع محسوب نمی شود. کتاب تصمیم گیری های چند معیاره از نظر محتوا و گستره نیز قابل بحث است. در این کتاب تقریباً همه انواع روش‌ها و تکنیک‌ها تصمیم‌گیری چندمعیاره با زبانی آکادمیک بحث شده است و مثال‌های متعددی نیز ذکر شده است. از سوی دیگر این گستردگی مانند یک شمشیر دو دوم است زیرا باعث شده تا همه مباحث، آن طور که باید تشریح نشده باشد. کتاب قدسی‌پور با کتاب تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره اصغرپور قابل مقایسه است.