کتاب مباحثی در تصمیم گیری چندمعیاره

عنوان: کتاب مباحثی در تصمیم‌گیری چندمعیاره: برنامه‌ریزی چندهدفه

محتویات: آموزش روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و چندهدفه

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نویسنده: حسن قدسی پور

کاربرد: تدریس دانشگاهی

نوع فایل: چاپی و کاغذی

نسخه الکترونیک: ندارد

شیوه خرید: رجوع به کتاب‌فروشی

این کتاب به هیچ عنوان نسخه الکترونیک ندارد و برای حفظ حقوق ناشر و نویسنده نسخه الکترونیک کتاب را از پارس‌مدیر تقاضا نکنید. نظر به اهمیت کتاب در این صفحه تنها به معرفی این اثر ارزشمند پرداخته شده است.

درباره کتاب مباحثی در تصمیم‌گیری چندمعیاره

قدسی‌پور کتاب مباحثی در تصمیم‌گیری چندمعیاره را مبتنی بر برنامه‌ریزی چندهدفه نوشته است. این کتاب هم از منظر آموزشی و کاربردی و هم از منظر محتوا و گستردگی قابل نقد و بررسی است. از منظر آموزشی این کتاب مرجع مناسبی برای تدریس درس تصمیم‌گیری چندمعیاره است و به لحاظ ساختاری با سیستم آموزشی کشور سازگار است. از منظر کاربردی برای حل مسائل امتحانی و آزمون‌های دانشگاهی یک منبع بی نظیر است.

در این کتاب روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه و چندهدفه تشریح است. همچنین مدل‌های جبرانی و غیرجبرانی نیز توضیح داده شده‌اند. نظر به اینکه نویسندگان از اساتید سرشناس دانشگاهی هستند بنابراین کتاب موردنظر در دانشگاه‌های متعددی نیز تدریس می‌شود. مطالعه خلاصه این کتاب می‌تواند برای دانشجویان مفید باشد.

از منظر کاربردی برای انجام پایان‌نامه دکتری مدیریت و کارشناسی ارشد مدیریت و مهندسی صنایع بهترین منبع محسوب نمی شود. کتاب تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره از نظر محتوا و گستره نیز قابل بحث است. در این کتاب تقریباً همه انواع روش‌ها و تکنیک‌ها تصمیم‌گیری چندمعیاره با زبانی آکادمیک بحث شده است و مثال‌های متعددی نیز ذکر شده است. از سوی دیگر این گستردگی مانند یک شمشیر دو دوم است زیرا باعث شده تا همه مباحث، آن طور که باید تشریح نشده باشد. کتاب قدسی‌پور با کتاب تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره اصغرپور قابل مقایسه است.

خلاصه کتاب تصمیم‌گیری چندشاخصه

نوع فایل : فایل ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات : ۱۳۰ صفحه

فرمول نویسی کامل و قابل ویرایش

فرمول‌نویسی‌ها به صورت عکس نیست بلکه کامل تایپ شده و قابل ویرایش است.

دانلود فهرست مطالب کتاب

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله