دانلود اصل مقاله تئوری ابهام مکس بلک

در سال ۱۹۷۳ ماکس بلک فیلسوف کوانتوم مقاله ای راجع به آنالیز منطق به نام Vagueness یا «ابهام» را منتشر کرد. البته جهان علم و فلسفه مقاله بلک را نادیده گرفت، اگر این چنین نمی شد ما هم اکنون باید منطق گنگ را به جای منطق فازی مورد بررسی قرار می دادیم. مکس بلک عبارت «مبهم» را به این دلیل استفاده کرد که برتراند راسل و دیگر منطق دانان آن را برای چیزی که ما اکنون آن را «فازی» می نامیم، استفاده کرده بودند. نظریه بلک مورد قبول واقع نشد و در مجله ای اختصاصی که تنها گروه اندکی آن را مطالعه می کردند در سکوت به فراموشی سپرده شد.

ماکس بلک که در سال ۱۹۰۹ در شهر باکو در کناره دریای خزر به دنیا آمده بود، در سال ۱۹۸۹ در گذشت. پس از ماکس بلک، لطف علی عسگر زاده با یک تغییر جدید راه تازه ای را برای قبولاندن این ایده باز کرد. در سال ۱۹۶۵ لطفی زاده مقاله ای تحت عنوان «مجموعه های فازی» منتشر ساخت. در این مقاله او از منطق چند مقداری لوکاسیه ویچ برای مجموعه ها استفاده کرد. او نام فازی را برای این مجموعه ها در نظر گرفت تا مفهوم فازی را از منطق دودویی دور سازد. اصل مقاله مکس بلک را برای راه جویان دانش تهیه کردم. حبیبی

دانلود مقاله تئوری ابهام مکس بلک