فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

مقاله آموزش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

منبع: مقاله آموزش AHP نوشته آرش حبیبی از کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

واژه AHP مخفف عبارت Analytical Hierarchy process به معنی فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در ۱۹۸۰ مطرح شد . AHP بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد. آموزش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP توسط آرش حبیبی ارائه شده است.

آموزش فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی

منظور از GAHP همان Group Analytic Hierarchical Process به معنی فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی است. یکی از مهمترین کاربردهای تصمیم‌گیری چندمعیاره، کاربرد آنها در تصمیم‌گیری گروهی است. در مثال انتخاب مدیر فرض کنید بخواهید براساس نظر چندین کارشناس تصمیم‌گیری کنید. تکنیک‌های تصمیم‌گیری گروهی دو کاربرد اساسی در روشهای MCDM دارند.‌

آموزش فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی

محاسبه نرخ ناسازگاری پرسشنامه AHP

نرخ ناسازگاری نشان می‌دهد تا چه اندازه می‌توان به داده‌های گردآوری شده از دیدگاه هر کارشناس اعتماد کرد. اساس محاسبات فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده که در قالب ماتریس مقایسه‌ها زوجی ظاهر می‌شود، صورت می‌پذیرد. بنابراین هرگونه خطا و ناسازگاری در مقایسه عناصر، نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آموزش محاسبه نرخ ناسازگاری

آموزش طراحی پرسشنامه خبره AHP

در تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP و فرایند تحلیل شبکه ANP برای تهیه پرسشنامه از تکنیک مقایسه زوجی استفاده می‌شود. مقایسه زوجی بسیار ساده است و کافی است عناصر موجود دو به دو باهم مقایسه شوند. این روش ارزیابی چند معیاری،‏ ابتدا در سال ۱۹۸۳ به وسیله توماس ال ساعتی پیشنهاد گردید و تاکنون کاربردهای متعددی در علوم مختلف داشته است. در این مقاله،‏ طراحی پرسشنامه AHP توضیح داده شده است.

آموزش طراحی پرسشنامه AHP

آشنایی با توماس ساعتی

توماس ساعتی ( Thomas L. Saaty ) به سال ۱۹۲۶ در موصل عراق به دنیا آمد. توماس با پشتکار و دانش بالا سرانجام استاد دانشگاه Pittsburgh در آمریکا شد. توماس ساعتی بنیانگذار فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP می‌باشد. ساعتی روش AHP را برای حل مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره موسوم به MCDM معرفی کرد. نظر به نارسائی‌ها و نقاط ضعف روش AHP وی بعدها تکنیک ANP را معرفی کرد. توماس ساعتی نرم افزار سوپردسیژن را برای حل مسائل تحلیل شبکه طراحی کرد.

آشنایی با توماس ساعتی

اسلایدهای آموزشی تکنیک AHP

مجموعه ۸۲ اسلاید آموزشی آشنایی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و کاربرد آن در نرم افزار Expert Choice توسط مهندس مهرداد باغبانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

| برای دانلود باید عضو شوید