توماس ال ساعتی

بیوگرافی توماس ساعتی

توماس ساعتی ( Thomas L. Saaty ) به سال ۱۹۲۶ در موصل عراق به دنیا آمد. توماس با پشتکار و دانش بالا سرانجام استاد دانشگاه Pittsburgh در آمریکا شد. توماس ساعتی بنیانگذار فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP می‌باشد. ساعتی روش AHP را برای حل مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره موسوم به MCDM معرفی کرد. نظر به نارسائی‌ها و نقاط ضعف روش AHP وی بعدها تکنیک ANP را معرفی کرد. توماس ساعتی نرم افزار سوپردسیژن را برای حل مسائل تحلیل شبکه طراحی کرد. این دانشمند بزرگ در سال ۲۰۱۷ درگذشت.

دانلود رایگان مجموعه مقاله توماس ساعتی

برخی مقالات پروفسور ساعتی در زمینه فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)

۱۹۸۰ The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, ISBN 0-07-054371-2, McGraw-Hill
۱۹۸۲ Decision Making for Leaders: The Analytical Hierarchy Process for Decisions in a Complex World, ISBN 0-534-97959-9, Wadsworth. 1988, Paperback, ISBN 0-9620317-0-4, RWS
۱۹۸۵ Analytical Planning: The Organization of Systems, with Kevin P. Kearns, ISBN 0-08-032599-8, Pergamon
۱۹۸۹ Conflict Resolution: The Analytic Hierarchy Process, with Joyce Alexander, ISBN 0-275-93229-F, Praeger
۱۹۹۴ Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process, ISBN 0-9620317-6-3
۱۹۹۴ Decision Making in Economic, Social and Technological Environments, with Luis G. Vargas, ISBN 0-9620317-7-1
۱۹۹۶ Vol. III and IV of the Analytic Hierarchy Process Series, ISBN 1-888603-07-0 RWS
۲۰۰۱ Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process, with Luis G. Vargas
۲۰۰۷ Group Decision Making: Drawing Out and Reconciling Differences, with Kirti Peniwati, ISBN 1-888603-08-9, RWS

برخی مقالات پروفسور ساعتی در زمینه فرایند تحلیل شبکه (ANP)

۱۹۹۶ Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process, ISBN 0-9620317-9-8, RWS
۲۰۰۵ Theory and Applications of the Analytic Network Process: Decision Making with Benefits, Opportunities, Costs and Risks, ISBN 1-888603-06-2, RWS
۲۰۰۵ The Encyclicon, A Dictionary of Decisions with Dependence and Feedback based on the Analytic Network Process, with Müjgan S. Özdemir, ISBN 1-888603-05-4, RWS
۲۰۰۶ Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks, with Luis G. Vargas, ISBN 0-387-33859-4, Springer
۲۰۰۸ The Encyclicon, Volume 2: A Dictionary of Complex Decisions using the Analytic Network Process, with Brady Cillo, ISBN 1-888603-09-7, RWS
۲۰۰۸ The analytic hierarchy and analytic network measurement processes: Applications to decisions under Risk’, European Journal of Pure and Applied Mathematics, 1 (1), 122-196, (2008)

دانلود اصل مقالات توماس ساعتی