جیمز تامپسون

جیمز تامپسون (۱۹۲۰-۱۹۷۳) روانشناس آمریکایی و یکی از نظریه‌پردازان و پیشگامان مدیریت کلاسیک است که کتاب سازمان‌ها در عمل را به یادگار گذاشت. برخی از مهم‌ترین دستاوردهای پژوهشی او در نظریه‌های مدیریت عبارتند از:

  • نظریه سپر بلا و مرزگستری
  • سطح‌بندی سازمان
  • تصمیم‌گیری سازمانی
  • فناوری سازمان

تامپسون با ارائه نظریه سپربلا و مرزگستری در زمینه محیط سازمان کوشید تا شیوه ارتباط سازمان با محیط را تبیین کند. در زمینه تصمیم‌گیری سازمانی نیز براساس نظریه سیستم اجتماعی پارسونز سه سطح را شناسایی کرد: فنی، مدیریتی و نهادی. متناسب با این سطوح سازمان، سیستم مناسب تصمیم‌گیری به ترتیب عبارتند از: عقلایی، اجتماعی و باز. او این سطوح سه‌گانه را به زمینه فناوری سازمان نیز گسترش داد و سه نوع فناوری مشترک، متوالی و متقابل را شناسایی کرد. این روانشناس آمریکایی سهم بزرگی در نظریه‌پردازی و رشد ادبیات سازمان و مدیریت دارد و شایسته توجه بیشتری است.

کتاب سازمان‌ها در عمل نوشته جیمز تامپسون

کتاب سازمان‌ها در عمل (Organizations in Action) یکی از مشهورترین کتاب‌های کلاسیک در زمینه تئوری‌های مدیریت است. سازمان‌ها عمل می‌کنند، اما چه چیزی تعیین می‌کند که چگونه و چه زمانی عمل کنند؟ پیشینه‌ای برای این باور وجود دارد که سازمان فقط امتداد یک یا چند نفر است، اما این یک رویکرد فریبکارانه ساده شده است و در واقع، هرگونه تعمیم در نظریه سازمانی را بسیار دشوار می‌کند.

سازمان‌های امروزی که شرکت‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، ارتش‌ها، سازمان‌های اجتماعی را تولید می‌کنند ماهیت بسیار پیچیده‌ای دارند و چندین استراتژی با بکارگیری رشته‌های مختلف برای دستیابی به درک مناسب از آنها مورد نیاز است. سازمان‌ها در عمل یک مطالعه چند رشته‌ای کلاسیک است. رفتار سازمان‌های پیچیده به عنوان موجودیت کتاب‌های قبلی در این زمینه بر رفتار افراد در زمینه‌های سازمانی تمرکز داشتند، اما این جلد فقط به اندازه‌ای رفتار فردی را در نظر می‌گیرد که به توضیح ماهیت سازمان‌ها کمک کند. جیمز دی. تامپسون نود و پنج گزاره متمایز در مورد رفتار سازمان‌ها ارائه می‌دهد که همگی صرف نظر از فرهنگی که در آن یافت می‌شوند مرتبط هستند.

کتاب سازمان‌ها در عمل

کتاب سازمان‌ها در عمل

تامپسون سازمان‌ها را بر اساس فناوری‌ها و محیط هایشان طبقه بندی می‌کند. اینکه سازمان‌ها باید با عدم قطعیت برخورد کنند و آن را مدیریت کنند، موضوع اصلی پایان‌نامه او است. در حالی که این کتاب یک نظریه واقعی در مورد مدیریت ارائه نمی دهد، این کتاب با موفقیت پایه علمی را که هر نظریه اداری در حال ظهور باید بر آن استوار باشد، گسترش می‌دهد. این اثر کلاسیک برای متخصصان سازمانی و مدیریتی، دانشمندان علوم رفتاری، جامعه شناسان، مدیران و سیاست‌گذاران ارزش پیوسته دارد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله