این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

روش AHP فازی بوکلی

بوکلی به سال ۱۹۸۵ روش جدیدی را برای فازی سازی روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP گسترش داد که به روش میانگین هندسی بوکلی مشهور است.

سیر تطور منطق فازی

تاریخچه منطق فازی

تاریخچه و سیر تطور منطق فازی به مطالعات لوکاسیویچ در منطق چندارزشی، تئوری ابهام مکس بلک و سرانجام نظریه فازی لطفی‌زاده برمی‌گردد.

اعداد فازی مثلثی

عدد فازی مثلثی (TFN)

عدد فازی مثلثی (Triangular fuzzy number, TFN) یکی از انواع اعداد فازی است که با سه عدد حقیقی به صورت F=(l,m,u) نمایش داده می‌شود.

شبکه عصبی مصنوعی

شبکه عصبی مصنوعی (ANN)

شبکه عصبی مصنوعی (Artificial neural networks) سیستمی محاسباتی است که با الهام از شبکه‌های عصبی مغز موجودات زنده طراحی شده است.

منطق چند ارزشی

منطق چند ارزشی

منطق چند ارزشی (many-valued logic) پیش‌فرضی در محاسبات است که در آن بیش از دو حالت در نظر گرفته می‌شود و با مطالعات لوکاسیویچ شروع شد.

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای وزن‌دهی به معیارها و انتخاب گزینه بهینه براساس مقایسه‌های زوجی می‌باشد.

تصمیم گیری چندمعیاره

تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM)

تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) زمینه‌ای گسترده از تحقیق در عملیات است که به مدیران برای اخذ تصمیم براساس معیارهای متعدد و متضاد کمک می‌کند.

فرایند تحلیل شبکه ANP

فرایند تحلیل شبکه (ANP)

فرایند تحلیل شبکه (ANP) یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره برای تعیین وزن معیارها و انتخاب گزینه بهینه براساس مقایسه‌های زوجی است.

پرسشنامه مقایسه زوجی

پرسشنامه AHP (مقایسه زوجی)

پرسشنامه AHP یک ابزار استاندارد است که برای تعیین وزن معیارها و گزینه‌ها براساس مقایسه زوجی استفاده می‌شود و توسط ساعتی ارائه گردید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com