این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

ویدیوی گسترش عملکرد کیفیت

ویدیوی گسترش عملکرد کیفیت QFD

ویدیوی گسترش عملکرد کیفیت QFD : آموزش کامل خانه‌های کیفیـت و ترسیم ماتریس ارتباطات نیازمندی‌های مشتریان و الزامات فنی محصول به زبان فارسی در محیط اکسل

مدل کانو kano

مدل کانو Kano

مدل کانو Kano Model الگویی برای توسعه محصول مبتنی بر رضایت مشتریان است که توسط نوریاکی کانو در دهه ۱۹۸۰ در سایت پارس‌مدیر ارائه شده است.

ارتباط مدل کانو و QFD

ارتباط مدل کانو و QFD

ارتباط مدل کانو و QFD ریشه در مفهوم زیربنایی این دو رویکرد در ترجمه نیاز و خواشته مشتری به محصول یا خدمت نهایی به مشتریان دارد.

گسترش کارکرد کیفی QFD

خانه کیفیت HOQ

خانه کیفیت HOQ QFD و آموزش مفهومی خانه کیفیت hoq و ماتریس ارتباطات الزامات فنی و نیازمندهای مشتریان در QFD هم اکنون در پایگاه پارس مدیر در دسترس می‌باشد.

آموزش تکنیک دیمتل

پرسشنامه تکنیک دیمتل DEMATEL

طراحی پرسشنامه تکنیک دیمتل DEMATEL و کاربرد آن در مدیریت هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

گسترش کارکرد کیفی QFD

گسترش عملکرد کیفیت QFD

گسترش عملکرد کیفیت Quality function deployment یا QFD روشی است که در آن نیازمندی های مشتری یا ندای مشتری به ویژگی‌های فنی تولید محصول ترجمه می‌شود.

ویدیوی آموزش ANP

ویدیوی آموزش ANP

ویدیوی آموزش ANP : آموزش تکنیک فرایند تحلیل شبکه با رویکردی کاربردی برای تشریح روابط میان معیارها، زیرمعیارها و خوشه های تصمیم گیری پیرامون اولویت گزینه ها

محاسبه میانگین هندسی

میانگین هندسی

میانگین هندسی روشی برای محاسبه میانگین داده‌ها بویژه زمانی است که نوع داده‌ها به صورت درصدی و کسری باشد. این روش در مقایسه‌های زوجی کاربرد زیادی دارد.

مدل های تصمیم گیری چند شاخصه

تصمیم گیری چند شاخصه

مدل های تصمیم گیری چندمعیاره یا Multiple Criteria Decision Making و آموزش انتخاب گزینه بهینه براساس معیارهای چندگانه مبتنی بر دیدگاه خبرگان

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com