این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

ویدیوی آموزش ANP

ویدیوی آموزش ANP

ویدیوی آموزش ANP : آموزش تکنیک فرایند تحلیل شبکه با رویکردی کاربردی برای تشریح روابط میان معیارها، زیرمعیارها و خوشه های تصمیم گیری پیرامون اولویت گزینه ها

محاسبه میانگین هندسی

میانگین هندسی

میانگین هندسی روشی برای محاسبه میانگین داده‌ها بویژه زمانی است که نوع داده‌ها به صورت درصدی و کسری باشد. این روش در مقایسه‌های زوجی کاربرد زیادی دارد.

مدل های تصمیم گیری چند شاخصه

مدل های تصمیم گیری چند شاخصه

مدل های تصمیم گیری چندمعیاره یا Multiple Criteria Decision Making و آموزش انتخاب گزینه بهینه براساس معیارهای چندگانه مبتنی بر دیدگاه خبرگان

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com