این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

گسترش کارکرد کیفی QFD

خانه کیفیت (HOQ)

خانه کیفیت (HOQ) نخستین ماتریس در رویکرد گسترش عملکرد کیفیت (QFD) است که رابطه ندای مشتریان (VOCs) و الزامات فنی تولید (ECs) را مشخص می‌کند.

پرسشنامه دیمتل (DEMATEL)

پرسشنامه دیمتل (DEMATEL)

پرسشنامه دیمتل (DEMATEL) ابزاری استاندارد است که در قالب یک ماتریس مربع روابط میان معیارهای شناسایی شده را از دیدگاه پنل خبرگان می‌سنجد.

گسترش کارکرد کیفی QFD

گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

گسترش عملکرد کیفیت (QFD) روشی است که ندای مشتریان (VOCs) را به الزامات فنی تولید (ECs) ترجمه می‌کند و نخستین بار در ژاپن معرفی گردید.

ویدیوی آموزش ANP

ویدیوی آموزش ANP

ویدیوی آموزش ANP : آموزش تکنیک فرایند تحلیل شبکه با رویکردی کاربردی برای تشریح روابط میان معیارها، زیرمعیارها و خوشه‌های تصمیم‌گیری پیرامون اولویت گزینه ها

دانلود نرم‌افزار Expert Choice

آموزش Expert Choice

آموزش Expert Choice : دانلود جزوه آموزش کامل و تصویری نرم‌افزار اکسپرت چویس برای حل مسائل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی با ذکر یک مثال کاربردی

محاسبه میانگین هندسی

میانگین هندسی

میانگین هندسی (Geometric Mean) یک پارامتر مرکزی است که با محاسبه ریشه nام از حاصل ضرب n متغیر بدست می‌آید و برای نسبت‌ها و در صدها مناسب است.

مدل های تصمیم گیری چندشاخصه

تصمیم‌گیری چندشاخصه (MADM)

تصمیم‌گیری چندشاخصه (MADM) رویکردی برای ارزیابی و انتخاب بهترین گزینه در میان گزینه‌های موجود براساس شاخص‌های متنوع، متفاوت و متعارض است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com