این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

آموزش ویکور در اکسل

آموزش ویکور در اکسل

آموزش ویکور در اکسل به همراه مثال کاربردی که در فایل اکسل به صورت کامل فرمول نویسی شده است و یک فایل همراه که توضیحات لازم را ارائه داده است.

روش سوارا swara

سوارا (SWARA)

سوارا (SWARA) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای تعیین وزن معیارها و شاخص‌های تصمیم‌گیری است که توسط کرشالینه و همکارانش به سال ۲۰۱۰ معرفی گردید.

روش بهترین-بدترین

روش بهترین-بدترین (BWM)

روش بهترین-بدترین (BWM) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای تعیین وزن معیارهای تصمیم‌گیری مبتنی بر مقایسه زوجی عناصر با یکدیگر است.

روش بهترین-بدترین

پرسشنامه بهترین-بدترین (BWM)

دانلود رایگان پرسشنامه بهترین-بدترین (BWM) براساس مقاله جعفر رضایی به صورت فایل ورد همراه با یک نمونه کاربردی از مقیاس bwm فارسی

آنتروپی شانون

آنتروپی شانون

فایل آموزش کامل آنتروپی شانون در اکسل براساس مقاله عادل آذر با عنوان بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده‌ها در تحلیل محتوی

تاپسیس در اکسل

آموزش تاپسیس در اکسل

آموزش تاپسیس در اکسل : یک مساله برای ارزیابی و انتخاب گزینه‌ها براساس تعدادی معیار در فایل اکسل حل گردید و در فایل ورد توضیح داده شده است.

تاپسیس TOPSIS

پرسشنامه تاپسیس

دانلود پرسشنامه TOPSIS : پرسشنامه روش تاپسیس مبتنی بر ماتریس تصمیم برای تهیه داده‌های تاپسیس پژوهشگران مدیریت ارائه شده است.

آموزش تاپسیس فازی

آموزش تاپسیس فازی

نخستین بار چن به آموزش تاپسیس فازی یا fuzzy topsis براساس اصل مقاله تصمیم گیری گروهی در محیط فازی پرداخت که ترجمه این مقاله ارائه شده است.

تاپسیس TOPSIS

تاپسیس فازی (FTOPSIS)

تاپسیس فازی تاپسیس فازی (FTOPSIS) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای انتخاب بهترین گزینه براساس فاصله فازی از ایده‌آل‌های مثبت و منفی است.

ترجمه مقاله تکنیک دلفی

ترجمه مقاله تکنیک دلفی

آموزش کاربردی روش دلفی براساس مقاله سامرویل با عنوان کاربرد موثر روش دلفی در تحقیق که به فارسی توسط پارسمدیر ترجمه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com