این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

آموزش تاپسیس فازی

آموزش تاپسیس فازی

نخستین بار چن به آموزش تاپسیس فازی یا fuzzy topsis براساس اصل مقاله تصمیم گیری گروهی در محیط فازی پرداخته است که ترجمه این مقاله ارائه شده است.

تاپسیس TOPSIS

تکنیک تاپسیس فازی

آموزش کامل تکنیک تاپسیس فازی fuzzy TOPSIS همراه با فرمول نویسی کامل تاپسیس فازی به صورت تشریحی براساس کتاب تصمیم گیری چندمعیاره حبیبی

ترجمه مقاله تکنیک دلفی

ترجمه مقاله تکنیک دلفی

آموزش کاربردی روش دلفی براساس مقاله سامرویل با عنوان کاربرد موثر روش دلفی در تحقیق که به فارسی توسط پارسمدیر ترجمه شده است.

تکنیک دلفی

تکنیک دلفی

تکنیک دلفی یکی از روش‌های پرکاربرد در تحقیقات مدیریتی است. در این مقاله هدف، تعداد خبرگان، تعداد راندها و روش رسیدن به توافق در تکنیک دلفی تشریح شده است.

پرسشنامه دلفی

پرسشنامه دلفی

دانلود پرسشنامه دلفی معمولی و فازی : ابزاری استاندارد برای گردآوری دیدگاه تخصصی خبرگان و مدیران جهت تعیین اهمیت و غربال شاخص‌ها

تکنیک دلفی فازی

تکنیک دلفی فازی

آموزش تکنیک دلفی فازی : الگوریتم اجرایی و آموزش کامل با استفاده از اعداد فازی مثلثی، روش فازی‌سازی، فازی‌زدایی و غربالگری داده ها و پیش بینی

روش‌های نرمال سازی داده‌ها

روش‌های نرمال سازی داده‌ها

آموزش کامل انواع روش‌های نرمال سازی خطی و برداری در تصمیم‌گیری چندمعیاره، نرمال کردن داده ها به روش نورم و استاندارد کردن داده ها

آموزش روش کوپراس

روش کوپراس COPRAS

آموزش روش کوپراس COPRAS که توسط زاواداسکاس ارائه شده است. روش COPRAS یکی از روش‌های نوین تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین گزینه است.

مدل ساختاری تفسیری ISM

مدلسازی ساختاری تفسیری ISM

مدلسازی ساختاری تفسیری ISM یا Interpretive Structural Modelling روشی برای طراحی الگوی روابط میان متغیرهای یک پدیده و سطح‌بندی این متغیرها است.

حجم نمونه مدل ساختاری-تفسیری

حجم نمونه مدل ساختاری-تفسیری

جامعه آماری تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری شامل خبرگان و کارشناسان ارشد و باسابقه است بنابراین حجم نمونه مدل ساختاری-تفسیری باید با دقت برآورد شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com