آموزش ویکور در اکسل

دانلود فایل آموزش ویکور در اکسل

هدف فایل آموزش ویکور در اکسل : حل مسائل VIKOR در محیط Excel

فایل اکسل کدنویسی شده کامل یک مساله نمونه با روش ویکور

فایل PDF ضمیمه جهت توضیح مساله بصورت کامل

مساله: انتخاب یک مدیر از بین ۶ گزینه براساس ۴ معیار

کدنویسی در اکسل: بصورت کامل

امکان مشاهده و ویرایش فرمول ها در اکسل

امکان تغییر مقادیر ورودی

تشریح بصورت متن در هشت صفحه

10000 تومان – خرید

آموزش کامل تکنیک ویکور در فایل اکسل

تاپسیس در اکسل

یک فایل آموزش تکنیک ویکور همراه با مثال کاربردی در نرم افزار اکسل تهیه شده است. گزارش و تفسیر عملیات انجام شده در فایل ضمیمه ارائه شده است. مساله حل شده به صورت کامل در اکسل کدنویسی شده است. اگر فکر میکنید یک کتاب مفصل ارائه شده اینطور نیست. یک جزوه ساده و کاربردی است که در ۵ گام تکنیک ویکور را آموزش داده است.

اگر از این محتوای آموزشی رضایت دارید میتوانید فایل آموزشی تکنیک تاپسیس در اکسل را نیز مشاهده کنید.

آموزش تاپسیس در اکسل