آموزش تاپسیس فازی

دانلود مقاله آموزش تاپسیس فازی نوشته چن با ترجمه تخصصی پارسی توسسط پارس‌مدیر

نخستین بار چن (۲۰۰۰) در مقاله‌ای با عنوان بسط روش تاپسیس (TOPSIS) به تصمیم‌گیری گروهی در محیط فازی از روش تاپسیس فازی استفاده کرد. برای آموزش تاپسیس با رویکرد فازی از مقاله  پژوهشگر استفاده شد. هدف از این مقاله، بسط روش TOPSIS به محیط فازی است.

با توجه به مفاهیم غیرقطعی که اغلب در داده‌های تصمیم‌گیری مشاهده می‌شود، اعداد قطعی برای مدل سازی وضعیت‌های واقعی کافی نیست. در این مقاله، رتبه هر چاره و وزن هر معیار توسط جملات کلامی که می‌توان آنها را با اعداد فازی مثلثی نشان داد، توصیف می‌شود. سپس یک روش قله‌ای برای محاسبه فاصله بین دو عدد فازی مثلثی معرفی می‌شود. با توجه به مفهوم TOPSIS یک ضریب نزدیکی تعریف می‌شود تا نحوه رتبه بندی راهکارها  از طریق محاسبه همزمان فاصله آنها از راه حل فازی ایده آل مثبت (FPIS) و راه حل فازی ایده آل منفی(FNIS) تعیین شود. نهایتاً در پایان مقاله، مثالی آورده می‌شود تا مراحل روش پیشنهادی مشخص شود.

مانند هر روش دیگری که با منطق فازی صورت می‌گیرد این مقاله شامل سه مرحله است: فازی‌سازی، استنتاج فازی و فازی‌زدایی. در این مقاله یک مقیاس استاندارد فازی برای تعیین اهمیت معیارها و یک مقیاس استاندارد فازی برای امتیازدهی به گزینه‌ها استفاده شد. همچنین اساس این روش محاسبه فاصله فازی است.

دانلود اصل و ترجمه مقاله تاپسیس فازی چن

چن برای نخستین باز تکنیک تاپسیس فازی را معرفی کرد. اصل مقاله و ترجمه آموزش تکنیک تاپسیس فازی چن ارائه شده است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله