این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

تکنیک ویکور فازی

ویکور فازی

نخستین بار اپریکویک تکنیک ویکور فازی را مطرح کرد. اصل مقاله و ترجمه فارسی مقاله ویکور فازی نوشته سرافیم اپریکویک ارائه شده است.

فرایند تحلیل شبکه ANP

مقاله ANP با ترجمه فارسی

مقاله ANP با ترجمه فارسی : چند مقاله انگلیسی فرایند تحلیل شبکه ANP با ترجمه فارسی به همراه توضیح تکنیک فرایند تحلیل شبکه ارائه شده است.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

دانلود مقاله آموزش AHP

دانلود مقاله آموزش AHP و آموزش کامل فرایند تحلیل سلسله مراتبی به روش AHP هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

آموزش تحلیل پوششی داده‌ها

مدل اندرسون پیترسون

آموزش مدل اندرسون پیترسون برای حل مسائل تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها با روش DEA برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیری براساس ورودی و خروجی

تکنیک الکتره ELECTERE

تکنیک الکتره ELECTERE

دانلود مقاله الکتره ELECTERE و کاربرد آن در مدیریت هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

گسترش کارکرد کیفی QFD

مدل ترکیبی QFD-ANP

مقاله مدل ترکیبی QFD-ANP براساس مدل گسترش کارکرد کیفی QFD و فرایند تحلیل شبکه به صورت ترکیبی به فارسی ترجمه و تنظیم شده است.

مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD

مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD

ترجمه مقاله مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD : مدل کانو جهت سنجش رضایت مشتریان و گسترش کارکرد کیفی QFD نیز برای ترجمه نیازهای مشتریان به محصول است.

آموزش تکنیک دیمتل

آموزش تکنیک دیمتل DEMATEL

آموزش تکنیک دیمتل DEMATEL یا رویکرد DEMATEL و کاربرد آن در مدیریت هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

روش های فازی زدایی

آموزش انواع روش های فازی زدایی شامل روش مرکز سطح، روش مرکز ثقل و روش مینکوفسکی برای فازی زدایی اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه ای و تبدیل آنها به اعداد قطعی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com