این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

استنتاج فازی

استنتاج فازی

استنتاج فازی به محاسباتی اشاره دارد که با اعداد فازی و عملگرهای فازی صورت می‌گیرد و در نهایت به یک نتیجه‌گیری با منطق فازی ختم می‌گردد.

روش‌های فازی‌سازی

روش‌های فازی سازی

اولین مرحله حل مساله در تصمیم‌گیری فازی، مرحله فازی‌سازی داده‌ها است. در این مرحله با طیف مناسب باید عبارات کلامی را به اعداد فازی تبدیل کرد.

روش EDAS

ایداس (EDAS)

روش EDAS یا ارزیابی مبتنی بر فاصله از راه‌حل میانگین یکی از دیگر از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار است.

روش مورا MOORA

مورا (MOORA)

مورا (MOORA) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای اولویت‌بندی گزینه‌ها براساس معیارها است که شباهت بسیاری به روش ساده محاسبه میانگین موزون دارد.

روش سودا SODA

روش سودا (SODA)

روش سودا (SODA) رویکردی در تحقیق در عملیات نرم است که برای مواجهه و حل مسائل پیچیده و چندبعدی مدیریت استراتژیک مناسب است.

تحقیق در عملیات نرم

تحقیق در عملیات نرم

تحقیق در عملیات نرم (SOR) روشی برای تصمیم‌گیری در دنیای واقعی است که مسائل با معیارهای درهم‌تنیده و پیچیدگی‌های بسیار زیادی همراه هستند.

درجه عضویت فازی

درجه عضویت فازی

درجه عضویت فازی (Membership degree) به میزان تعلق‌پذیری یک عنصر به یک مجموعه فازی اشاره دارد و بین دو مقدار ۰ و ۱ در نوسان است.

مجموعه فازی

مجموعه فازی

مجموعه فازی (Fuzzy set) یا مجموعه غیرقطعی شامل دسته‌ای از عناصر است که هر کدام از یک درجه عضویت ویژه در آن مجموعه برخوردار است.

تکنیک کوداس CODAS

کوداس (CODAS)

کوداس (CODAS) یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه برای انتخاب بهترین گزینه براساس فاصله اقلیدسی و فاصله تاکسی از نقطه ایده‌آل منفی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com