دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

آموزش تکنیک ویکور VIKOR

آموزش تکنیک ویکور VIKOR

آموزش تکنیک ویکور یا رویکرد VIKOR و کاربرد آن در مدیریت برای انتخاب بهترین گزینه براساس معیارهای چندگانه همراه با فرمول محاسبات

آموزش ویکور در اکسل

آموزش ویکور در اکسل

آموزش ویکور در اکسل به همراه مثال کاربردی که در فایل اکسل به صورت کامل فرمول نویسی شده است و یک فایل همراه که توضیحات لازم را ارائه داده است.

روش سوارا swara

روش سوارا SWARA

آموزش روش سوارا swara براساس مقاله کرسولاین و همکاران برای تعیین وزن معیارها در تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره و آموزش در محیط اکسل

روش بهترین-بدترین

روش بهترین-بدترین

روش بهترین-بدترین یک تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره است که توسط جعفر رضایی برای حل ساده تر تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارائه شد.

آموزش روش بهترین-بدترین

آموزش روش بهترین-بدترین

آموزش روش بهترین-بدترین براساس مقاله جعفر رضایی : ترجمه و تفسیر مقاله رضایی پیرامون روش بهترین-بدترین توسط آرش حبیبی ارائه شده است.

روش بهترین-بدترین

پرسشنامه روش بهترین-بدترین

دانلود رایگان پرسشنامه روش بهترین-بدترین براساس مقاله جعفر رضایی به صورت فایل ورد همراه با یک نمونه کاربردی از پرسشنامه bwm فارسی

آموزش آنتروپی شانون

آنتروپی شانون

فایل آموزش کامل آنتروپی شانون در اکسل براساس مقاله عادل آذر با عنوان بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده ها در تحلیل محتوی

تاپسیس در اکسل

آموزش تاپسیس در اکسل

آموزش تاپسیس در اکسل به همراه مثال کاربردی که در فایل اکسل به صورت کامل فرمول نویسی شده است و یک فایل همراه که توضیحات لازم را ارائه داده است.

تکنیک تاپسیس

دانلود پرسشنامه تاپسیس

دانلود پرسشنامه TOPSIS : پرسشنامه روش تاپسیس مبتنی بر ماتریس تصمیم برای تهیه داده های تاپسیس پژوهشگران مدیریت ارائه شده است.

تکنیک تاپسیس

جزوه آموزش تاپسیس

دانلود جزوه آموزش TOPSIS : جزوات کامل و کاربردی آشنائی مدل تاپسیس توسط پایگاه پارس مدیر برای دانشجویان مدیریت جهت یادگیری تکنیک تاپسیس آماده شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com