پرسشنامه هک رشد

دانلود پرسشنامه هک رشد دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «تفکر و فلسفه هک رشد»؛ «زمینه‌های هک رشد»؛ «راهبردهای هک رشد»؛ «پیامدهای هک رشد»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه

تعریف مفهومی: هک رشد (Growth hacking) یک روش بازاریابی برای رشد و گسترش سهم بازار استارتاپ‌ها با شیوه‌های نوآورانه و تحلیل سنجه‌های اجتماعی است. هیچ تعریف واحدی برای هک رشد وجود ندارد اما همواره کلید واژگانی مانند فناوری، خلاقیت و نوآوری، فروش و سهم بازار برای شرکت‌های نوپا مطرح است. هدف هک رشد، توسعه و رشد سریع کسب‌وکار با استفاده از بودجههای بسیار کم و استفاده از مزایای شبکه اینترنت است. هک رشد علاوه بر تجزیهوتحلیل دادهها، به افرادی نیاز دارد که فرصتهای در حال ظهور را قبل از هر کس دیگری شناسایی کنند. هکرهای رشد برای ترفیع به جای استفاده از رادیو، تلویزیون و روزنامه، از کانال‌های جدیدی نظیر رسانه‌های اجتماعی و بازاریابی ویروسی استفاده می‌کنند.

قیف هک رشد به کسب‌وکار شما کمک می‌کند که در مسیر رشد و توسعه بمانید. این استراتژی دارای سه سطح جذب بازدیدکننده، فعال‌سازی اعضا و حفظ کاربر است که به کمک آن‌ها می‌توان یک فرد عادی را به مشتری بالقوه و سپس به مشتری وفادار تبدیل کرد و به این طریق کسب‌وکار خود را رونق بخشید. برای درک بهتر پرسشنامه هک رشد را بنگرید.

تعریف عملیاتی: برای سنجش هک رشد از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۱۶ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله