این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت بازاریابی

پایگاه مقاله مدیریت بازاریابی بازاریابی: دانلود مقاله های بنیادین و مدل مفهومی مدیریت بازاریابی قدیمی و جدید به صورت متن کامل و تشریح مدل

پرسشنامه بازاریابی دیجیتال

پرسشنامه بازاریابی دیجیتال

دانلود پرسشنامه بازاریابی دیجیتال برای ارزیابی عوامل الکترونیک موثر بر موفقیت برنامه های دیجیتال و آنلاین شرکت با طیف لیکرت پنج درجه همراه با روایی و پایایی

پرسشنامه بازاریابی ویروسی

پرسشنامه بازاریابی ویروسی

دانلود پرسشنامه بازاریابی ویروسی برای سنجش میزان موفقیت برنامه های سازمان در جهت دستیابی به اهداف بازاریابی ویروسی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی

بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی اشاره به کلیه فعالیت های بازاریابی مبتنی بر تبلیغات دهان به دهان و شبکه سازی مشتریان برای معرفی برند، محصول یا خدمت از طریق مشتریان دارد.

هم آفرینی ارزش

هم آفرینی ارزش

هم‌آفرینی ارزش به مجموعه اقدامات، ویژگی‌ها و فرایندهایی گفته می شود که با استعانت از آن‌ها طراحی و توسعه و ارائه کالاها و خدمات با مشارکت تنگاتنگ مشتریان صورت می‌گیرد.

پرسشنامه چیرگی خدمات

پرسشنامه چیرگی خدمات

دانلود پرسشنامه چیرگی خدمات وارگو و لوش جهت بررسی شاخص‌های منطق چیرگی خدمات در سازمان دارای روایی و پایایی بصورت طیف لیکرت پنج درجه

منطق چیرگی خدمات

منطق چیرگی خدمات

منطق چیرگی خدمات SD که وارگو و لوچ مستندات مفصلی را در ارتباط با تعدادی از ابعاد اساسی این منطق ارائه دادند شامل مواردی مثل: واحد مبادله اولیه، تعیین و معنای ارزش، نقش مشتری، ماهیت تعاملات شرکت مشتری و منبع رشد اقتصادی می باشد.

اکوسیستم کسب و کار

اکوسیستم کسب و کار

بر مبنای رویکرد اکوسیستم کسب و کار ، محیط همچون اکوسیستمی است که در آن شرکت های مختلف از صنایع گوناگون با یکدیگر روابط متقابل دارند و بقای آنها به یکدیگر وابسته است.

تعریف و مفهوم مدیریت بازاریابی

بازاریابی

بازاریابی فرایندی است که در آن شرکت برای مشتری ارزش ایجاد کرده و رابطه مستحکمی با او برقرار می‌کند تا بتواند در عوض از مشتری ارزش دریافت کند.

عشق برند

عشق برند

عشق برند به عنوان میزانی از احساسات درونی و قبلی یک مشتری راضی از یک برند خاص تعریف می‌شود. عشق برند شامل احساسات به یک برند، حس خواستن برند، وابستگی و ارزیابی مثبت از یک نام و نشان تجاری تلقی می‌شود.

ارزش از نگاه مشتری

ارزش از نگاه مشتری

ارزش از نگاه مشتری اخیرا در بین محققان مدیریت گرایش عمده ای به سمت ارزش از دید مشتری به چشم می خورد و این مساله از جنبه های متعددی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com