پرسشنامه نوآوری محصول

دانلود پرسشنامه نوآوری محصول دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: پیشگامی محصول در بازار، معرفی محصول نوآورانه، انعطاف پذیری در برابر تقاضای بازار، ایده‌های جدید درباره محصول، عرضه محصولات جدید، بهبود مستمر در کیفیت محصولات

تعریف مفهومی پرسشنامه نوآوری محصول

نوآوری محصول را براساس دو سازه آمیخته بازاریابی محصول و  نوآوری سازمانی می‌توان تعریف کرد. نوآوری محصول یعنی تبدیل ایده یک محصول جدید به محصول نهایی بصورتیکه برای مشتریان و بازار تازگی داشته باشد. محصول جدید می‌تواند از تغییرات جزئی در محصولات قدیمی تا اساساً ارائه یک محصول کاملا نو تعریف شود. همیشه تغییرات بنیادین و نوآوری کامل یک محصول نیز تضمین بقا و موفقیت نیست. برای ارائه و خلق یک محصول جدید باید به این سوال اساسی پاسخ داد: چقدر تازه و جدید؟ آیا بازار نیاز به یک چیز تازه دارد یا باید محصولات جدید را بهبود بخشید.

در یک تعریف قدیمی و پذیرفته شده، شومپیتر (۱۹۴۳) نوآوری را به عنوان یک تغییر برگشت‌ناپذیر و تاریخی در مسیر انجام کارها و تخریب خلاقانه توصیف می‌کند. بسیاری از مدیران و پژوهشگران، نوآوری سازمانی را فرایندی می‌دانند که با دو عمل خلاقانه خلق ایده و شناخت فرصت آغاز می‌شود.

این پرسشنامه نوآوری محصول را براساس ابعاد پیشگامی محصول در بازار، معرفی محصول نوآورانه، انعطاف پذیری در برابر تقاضای بازار، ایده‌های جدید درباره محصول، عرضه محصولات جدید، بهبود مستمر در کیفیت محصولات مورد سنجش قرار داده است.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش میزان فعالیت‌های نوآورانه در تولید محصول از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل شش عامل اصلی و بیست گویه با طیف لیکرت پنج درجه است. اطلاعات مربوط به روایی و پایایی در پرسشنامه درج شده است بنابراین پژوهشگران می‌توانند از این ابزار استاندارد بهره بگیرند.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله