توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید (NPD) فرایندی است که توسط آن، یک سازمان از منابع و قابلیت‌هایش برای خلق محصولی جدید یا بهبود محصولات موجود استفاده می‌کند. نکته کلیدی این مفهوم درک تفاوت بین توسعه و تولید است. توسعه مفهومی گسترده‌تر می‌باشد و لزوماً به خلق یک محصول کاملاً جدید منجر نمی‌شود. گاهی از طریق بهبود در محصولات موجود نیز می‌توان به اهداف توسعه دست پیدا کرد.

توسعه محصول یکی از عوامل اصلی موفقیت، بقاء و پیشرفت سازمان است. بویژه برای شرکت‌هایی است که در بازارهای رقابتی فعالیت می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد. از دیدگاه آمیخته بازاریابی نیز آمیخته محصول یکی از چهار رکن موفقیت کسب‌وکار در بازار است. در بازاریابی خدمات این مفهوم با عنوان توسعه خدمات جدید شناخته می‌شود.

در توسعه محصولات تازه باید دو محور تازگی برای سازمان و تازگی برای بازار درنظر گرفته شود. محصول قدیمی محصولی است که هم برای سازمان و هم برای بازار شناخته شده است. گاهی سازمان‌ها اقدام به تولید محصولاتی می‌کنند که در بازار موجود بوده اما برای سازمان تازه است. در نهایت حد اعلای توسعه زمانی رخ می‌دهد که سازمان محصولاتی را تولید کند که هم برای خودش هم برای بازار تازگی داشته باشد. در این مقاله کوشش شده است تا مفهوم توسعه محصول جدید از مناظر مختلف مورد بررسی قرارگیرد.

تعریف توسعه محصول جدید

در رابطه با توسعه محصول جدید تعارف متعددی ذکر شده است. این مفهوم شامل فعالیت‌ها و تصمیماتی است که از مرحله ایجاد ایده تا ورود محصول به بازار را در بر می‌گیرد. شرکت‌هایی که می‌خواهند نوآور باشند و از استراتژی تمایز استفاده می‌کنند این مفهوم اهمیت بسیاری دارد. از طریق خلق یک ایده کاملاٌ تازه یا بهبود و بازنگری در محصولات مجود می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد.

کاتلر در تعریفی که از توسعه محصول ارائه داد مفاهیمی چون محصولات بکر، محصولات ارتقاء یافته، محصولات تغییر یافته و برندهای جدید حاصل از فرایندهای تحقیق و توسعه را ذیل مفهوم “توسعه محصول جدید” معرفی کرد.

در تعریفی مشابه، دیوید آکر سه دسته از محصولات را بعنوان محصولات تازه معرفی کرده است: دسته اول محصولاتی هستند که واقعاً نوآورانه بوده و نیازهای مشتری را برآورده می‌کنند. دسته دوم، محصولاتی هستند که با محصولات موجود در بازار از لحاظ شکل، کارکرد و مزیت تفاوتهای اساسی دارند. دسته سوم هم محصولات تقلیدی هستند که برای سازمان جدید هستند ولی برای مشتریان، جدید به حساب نمی آیند.

عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید

منظور از عوامل حیاتی موفقیت CSF مجموعه عواملی است که نقشی کلیدی و زیربنایی برای دستیابی به هدف دارند. در خلق و ارائه محصولات تازه نیز عوامل متعددی دخیل هستند که عدم توجه به آنها منجر به شکست فرایند توسعه می‌شود. براساس مطالعات انجام شده مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:

 • بازارپذیری محصول
 • امکان‌پذیری تجاری
 • رقابت‌پذیری
 • تحقیق و توسعه
عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید

عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید

تجاری‌سازی محصول جدید Commercialization

تجاری‌سازی عبارتست از فرایند معرفی یک محصول تازه یا روش تولیدی جدید به عالم تجارت، طوری که آن محصول یا روش جدید در بازار قابل دسترسی باشد. کلمه تجاری‌سازی اغلب در رابطه با ورود محصول به بازارهای انبوه مصداق پیدا می‌کند. با اینحال در برخی مواقع انتقال ایده از آزمایشگاه به بازارهای محدود نیز ذیل مفهوم تجاری‌سازی قرار می‌گیرد.

بازارپذیری Marketability

بازارپذیری به این واقعیت اشاره دارد که یک محصول جدید تا چه حد در تثبیت جایگاه خود در بازار هدف موفق است. این مفهوم توسط عوامل مختلفی چون پتانسیل بازار، میزان رقابت، جذابیت بازار و غیره تعریف می‌شود.

امکان‌پذیری تجاری Business Feasibility

مفهوم امکانپذیری تجاری به این معنی است که که آیا توسعه محصول جدید منجر به سودآوری برای شرکت خواهد شد یا خیر. امکانپذیری تجاری خود دارای ابعادی چون سودآوری، هزینه تجاری‌سازی، زمان مورد انتظار برای تجاری‌سازی و هم افزایی با کسب‌وکار پایه است.

رقابت‌پذیری Technological Competitiveness

رقابت‌پذیری به این نکته اشاره دارد که محصول تازه با اتکاء به چه معیارهایی خواهد توانست در بازارهای امرزوی که شاخصه شان سطح بالای رقبات بین شرکت‌ها است، موفق شود. محصولی که قدرت رقابت بالایی نداشته باشد و نتواند نسبت به کالاهای مشابه و یا کالاهایی که از قبل در بازار بوده اند، مزیت جدید و ارزشمندی را عرضه کند محکوم به شکست است.

فرایند توسعه محصول جدید

فرایند توسعه محصول جدید شامل فعالیت‌ها و تصمیماتی است که از مرحله ایجاد ایده تا ورود محصول به بازار را در بر می‌گیرد. الگوهای متعددی در این زمینه ارائه شده است. یکی از مهمترین چارچوب‌های ارائه شده شامل ۷ مرحله است:

 • استراتژی
 • تولیدایده
 • غربالگری ایده
 • تحلیل کسب‌وکار
 • توسعه
 • آزمون
 • تجاری‌سازی

چارچوب دیگری نیز شامل ۵ مرحله ارائه شده است:

 • استراتژی نوآوری
 • استراتژی بازاریابی
 • طراحی
 • ارزش‌آفرینی
 • عملکرد محصول جدید

توسعه محصول فرایندی است که در آن محصول یا خدمتی جدید به بازار عرضه می‌شود. موفقیت این فرایند را می‌توان با تعریف شاخص‌هایی که نشان دهنده میزان این موفقیت یا عدم موفقیت است، اندازه‌گیری کرد. اصطلاح تولید محصولات نو، هم در مورد محصولاتی که به‌طور کلی در دنیا جدید هستند. هم در مورد اعمال حداقل بهبود و تغییر در محصولات موجود به کار می‌رود. امروزه عمر بازار محصولات در حال کاهش است. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تولید محصولات در هر پنج سال دو برابر شود. در نتیجه، محصولات جدیدی که نیازها و خواسته‌های مشتریان را برآورده سازند و از آن فراتر روند، عاملی کلیدی در حفظ و بهبود مزیت رقابتی به‌شمار می‌روند.

پرسشنامه توسعه محصول جدید

فایل ورد پرسشنامه توسعه محصول جدید

هدف : بررسی عملکرد تولید محصول جدید

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: استراتژی نوآوری، استراتژی بازاریابی، طراحی، ارزش‌آفرینی و عملکرد محصول جدید

خلاصه و جمع‌بندی

فرایند توسعه محصول جدید شامل فعالیت‌ها و تصمیماتی است که از مرحله ایجاد ایده تا ورود محصول به بازار را در بر می‌گیرد. برای اغلب شرکت‌هایی که می‌خواهند نوآور باشند و عموماً در زمینه تولید محصولات جدید فعالیت می‌کنند، نقطه شروع، ایجاد یک فرایند توسعه محصول جدید یا بازنگری در آن می‌باشد. تا به حال مدل‌های متفاوتی برای فرایند توسعه محصول جدیدارائه شده‌است. مدل‌های معرفی شده، شناسایی مشکلات در هر مرحله را ممکن می‌سازد. انگیزه اصلی پژوهشگران در ارائه رویکردها و مدل‌های متفاوت عمدتاً بهبود مواردی مانند مدیریت زمان، هزینه، کیفیت، عملکرد و در کل بهبود و موفقیت محصول جدید برای کسب و بهره‌گیری از فرصت‌های پیش رو می‌باشد.

توسعه محصول فرایندی است که در آن محصول یا خدمتی جدید به بازار عرضه می‌شود. موفقیت این فرایند را می‌توان با تعریف شاخص‌هایی که نشان دهنده میزان این موفقیت یا عدم موفقیت است، اندازه‌گیری کرد. اصطلاح توسعه محصولات جدید، هم در مورد محصولاتی که به‌طور کلی در دنیا جدید هستند و هم در مورد اعمال حداقل بهبود و تغییر در محصولات موجود به کار می‌رود. امروزه عمر بازار محصولات در حال کاهش است و پیش‌بینی می‌شود که نرخ توسعه محصولات در هر پنج سال دو برابر شود. در نتیجه، محصولات جدیدی که نیازها و خواسته‌های مشتریان را برآورده سازند و از آن فراتر روند، عاملی کلیدی در حفظ و بهبود مزیت رقابتی به‌شمار می‌روند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله