این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مقاله بیس مدیریت

دانلود مقاله بیس مدیریت برای نگارش پروپوزال و پایان نامه مدیریت در زمینه مدیریت بازاریابی، مدیریت استراتژیک، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت تولید و عملیات و مدیریت مالی

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

فصلنامه بازاریابی شماره ۴

فصلنامه بازاریابی شماره ۴ پاییز ۱۳۹۵، هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد علمی – پژوهشی پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

همکاری در نگارش کتاب مدیریت

همکاری در نگارش کتاب مدیریت

همکاری در نگارش کتاب مدیریت با پایگاه پارس مدیر در زمینه مدیریت و مهندسی صنایع بصورت مشارکتی، سرمایه گزاری و همکاری در نوشتن کتاب

مقاله بیس مدیریت بازاریابی

مقاله بیس بازاریابی ژانویه ۲۰۱۶

مقاله بیس بازاریابی ژانویه ۲۰۱۶ و مجموعه آن در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود می باشد. برای دریافت ترجمه مقاله ها به واحد ترجمه پارس مدیر رجوع کنید.

مقاله بیس مدیریت بازاریابی

مقاله بیس بازاریابی سپتمبر ۲۰۱۶

مقاله بیس بازاریابی سپتمبر ۲۰۱۶ و مجموعه آن در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود می باشد. برای دریافت ترجمه مقاله ها به واحد ترجمه پارس مدیر رجوع کنید.

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

فصلنامه بازاریابی شماره ۳

فصلنامه بازاریابی شماره ۳ تابستان ۱۳۹۵، نشریه مقالات مبتنی بر روش پژوهش علمی مدیریت هم اکنون در پایگاه علمی – پژوهشی پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

چکیده مقالات فصلنامه بهار ۱۳۹۵

چکیده مقالات فصلنامه بهار ۱۳۹۵ و دانلود آن هم اکنون در فصلنامه الکترونیک پارس مدیر؛ نشریه اختصاصی بازاریابی و پایگاه پارس مدیر در دسترس می باشد.

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

فصلنامه بازاریابی شماره ۲

فصلنامه بازاریابی شماره ۲ بهار ۱۳۹۵، هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد علمی – پژوهشی پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

مقاله تمام متن فصلنامه زمستان ۱۳۹۴

مقاله تمام متن فصلنامه زمستان ۱۳۹۴ و دانلود آن هم اکنون در فصلنامه الکترونیک پارس مدیر؛ نشریه اختصاصی بازاریابی و پایگاه پارس مدیر در دسترس می باشد.

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

فصلنامه بازاریابی شماره ۱

فصلنامه بازاریابی شماره ۱- زمستان سال ۱۳۹۴ هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد علمی – پژوهشی پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

مقاله بیس مدیریت بازاریابی

مجله مدیریت بازاریابی ۴۹

مجله مدیریت بازاریابی ۴۹ – ژانویه ۲۰۱۵ هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود می باشد. برای دریافت ترجمه مقاله‌هابه واحد ترجمه پارس مدیر رجوع کنید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com