این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت ورزشی

پرسشنامه جذب هواداران فوتبال

پرسشنامه جذب هواداران به ورزشگاه

دانلود پرسشنامه جذب هواداران فوتبال دارای ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد و تعاریف مفهومی و عملیاتی

پرسشنامه ورزش اوقات فراغت

پرسشنامه ورزش اوقات فراغت

دانلود پرسشنامه اوقات فراغت و ورزشها دارای ۲۱ گویه با ابعاد فعالیت‌های ورزشی، جنبه‌های اجتماعی، اوقات فراغت و روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد

پرسشنامه حمایت مالی از ورزش

پرسشنامه حمایت مالی از ورزش

دانلود پرسشنامه حمایت مالی از ورزش دارای ۳۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد و تعاریف مفهومی و عملیاتی

پرسشنامه محیط گروهی ورزش

پرسشنامه محیط گروهی ورزش

دانلود پرسشنامه محیط گروهی در ورزش دارای ۱۸ گویه با طیف لیکرت ۹ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ابعاد مشخص

پرسشنامه ورزش همگانی بانوان

پرسشنامه ورزش همگانی بانوان

دانلود پرسشنامه فعالیت‌های ورزشی و کیفیت زندگی بانوان دارای ۴۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

پرسشنامه سبک رهبری مربیان ورزشی

دانلود پرسشنامه سبک رهبری مربیان و تعیین سبک رهبری در میان مربیان همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه رضایت بازیکنان

پرسشنامه رضایت بازیکنان

دانلود پرسشنامه رضایت بازیکنان از مربی همراه با روایی و پایایی معتبر و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

پرسشنامه کارآفرینی ورزشی

پرسشنامه کارآفرینی ورزشی

دانلود پرسشنامه کارآفرینی در ورزش دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی معتبر و استاندارد همراه با ابعاد مشخص و گویه‌های طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه رهبری در ورزش

پرسشنامه رهبری در ورزش

دانلود پرسشنامه رهبری در ورزش همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با دارا بودن طیف لیکرت ۵ درجه و ابعاد مشخص و تعریف شده

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com